Aktualności firm stowarzyszonych

Ponad 20 miast, prawie 200 tys. miejsc pracy, przeszło 850 centrów operacyjnych, więcej niż 40 używanych języków i ciągły wzrost wskaźników – taki jest obecny stan sektora BPO i SSC w Polsce

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>W ubiegły piątek, 7 października 2016 r. zakończyła się międzynarodowa </strong></span><span><strong>konferencja „Mazars CEE Business Forum”, poświęcona aktualnej sytuacji sektora BPO i SSC w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Podstawowy wniosek z niej płynący brzmi: w branży jest dobrze, a będzie tylko lepiej.</strong></span></span></p>

>

Podstawowymi argumentami przemawiaj?cymi za pozytywnym spojrzeniem na przyszłość tego rynku  w Polsce i naszym regionie s? liczby i statystyki. W naszym kraju już ponad 20 miast postawiło na rozwój centrów BPO i SSC. Według globalnego rankingu Tholons „TOP 100 Outsourcing Destinations” Kraków w 2016 roku już trzeci rok z rzędu znalazł się na 9. pozycji wśród najlepszych na świecie miast dla outsourcingu. To najwyższa pozycja ze wszystkich miast z Europy. Co ważne, na liście znalazły się także Warszawa (25. miejsce) oraz Wrocław (58. miejsce). Te trzy miasta jako nieliczne na świecie pn? się w górę tej klasyfikacji nieprzerwanie od 2011 roku.

Widocznym trendem w zakresie pochodzenia inwestorów stawiaj?cych na ten sektor w Polsce jest utrata dominuj?cej pozycji Stanów Zjednoczonych, które były liderem nieprzerwanie od połowy lat 90. XX w., na rzecz m.in. krajów Europy Zachodniej, Skandynawii i Indii.

Polska przestaje być już tylko miejscem, do którego przenosi się najprostsze usługi, takie jak call center czy podstawowe usługi finansowe (co było standardem 20 lat temu). Spora część tego elementarnego biznesu jest już celowo wydzielana i przenoszona do innych krajów, tak aby polskie centra mogły skupić się na bardziej zaawansowanych usługach, na przykład w zakresie księgowości, IT czy R&D. Ważn? zmian? jest coraz silniejsze wkraczanie robotyki do BPO i SSC. Uczestnicy konferencji zgodnie jednak uznali, że finalnie to człowiek i tak zawsze będzie najwyższ? instancj?, stoj?c? na straży poprawności jakości zautomatyzowanych procesów.

O skali dynamicznego rozwoju sektora BPO i SSC w Europie Środkowo-Wschodniej świadczy fakt, że notuje ona 17% skumulowany wskaźnik wzrostu zatrudnienia w centrach usług dla biznesu w ci?gu ostatnich 7 lat, co jest wynikiem ponad dwukrotnie wyższym od tego osi?ganego przez Indie (8%). Nasz region jest chętnie wybierany przez zagranicznych inwestorów ponieważ zapewnia dostęp do szerokiego grona wykwalifikowanych, wielojęzycznych pracowników oraz doświadczonych menadżerów. Ważnym czynnikiem jest też różnorodność dostępnych lokalizacji oraz stabilność ekonomiczna regionu.

Program wydarzenia obejmował też m.in. prezentację atrakcyjności, na tle reszty świata, sektora outsourcingowego w naszym regionie z uwzględnieniem jego silnej pozycji w Polsce (ponad 200 tys. miejsc pracy), ale także Rumunii (drugiego gracza w naszym regionie – około 70 tys. miejsc pracy)  – krajach, w których rozwija się on najbardziej dynamicznie.

Dużym zainteresowaniem cieszył się panel, w trakcie którego omawiano rodzaje, charakter i wielkość wsparcia różnych państw Europy Środkowo-Wschodniej dla potencjalnych inwestycji BPO i SSC.

Sektor usług dla biznesu wyj?tkowo dynamicznie rozwija się w całej Europie Środkowo-Wschodniej, staj?c się jedn? z kluczowych gałęzi gospodarek niektórych państw. Celem organizowanej przez nas konferencji było umożliwienie spotkania szerokiemu wachlarzowi ekspertów i praktyków zwi?zanych z tym rynkiem, tak abyśmy wspólnie określili czynniki jego szybkiego rozwoju oraz potencjał wzrostu na najbliższe lata. Jako jedna z wiod?cych firm doradczych od ponad 25 lat współtworz?ca ten rynek w Europie wiemy, że kluczowe jest kreowanie społeczności ludzi zaangażowanych w rozwój sektora BPO i SSC, gdyż przekłada się to na realny biznes.” – podsumowuje Michel Kiviatkowski, partner zarz?dzaj?cy w grupie audytorsko-doradczej Mazars.

W konferencji udział wzięli rynkowi praktycy, m.in. CEO, COO, CFO, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy ds. strategii, outsourcingu i IT oraz szefowie SSC i BPO z Europy Środkowo-Wschodniej.

Partnerem konferencji była firma Exact oraz kancelaria prawnicza CMS Cameron McKenna. Patronat nad wydarzeniem objęły: ABSL, ASPIRE, DFCG, IAFEI, Fundacja ProProgressio, Stowarzyszenie Polska-Francja, Union des Français de l’Etranger oraz bilateralne Izby Handlowe: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK), Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC), Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) i Skandynawska Izba Gospodarcza (SPCC).

Konferencja została objęta patronatem medialnym: Agencji Informacyjnej NEWSERIA, Outsourcing & More, Outsourcing Portal, CEE Shared Services & Outsourcing Directory, CEE Shared Services and Outsourcing Awards, Magazynu Rekruter, Deutscher Outsourcing Verband e.V, Outsourcing Journal.

Zapraszamy do obejrzenia video podsumowuj?cego konferencję.

***

Więcej informacji:

Renata Stefanowska
Manager Działu Komunikacji i Marketingu
Mazars, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
tel. +48 22 25 55 200
e-mail: r.stefanowska(@)mazars.pl

Szczegółowe informacje dostępne na:
www.mazars.pl

Mazars jest międzynarodow?, zintegrowan? i niezależn? organizacj? specjalizuj?c? się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym i usługach doradztwa biznesowego. Na dzień 1 stycznia 2016 roku Mazars działa w 77 krajach, które tworz? zintegrowan? sieć biur i Korzysta z fachowej wiedzy 17 000 specjalistów.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wzrost gospodarczy na 5

Oczekujemy, że PKB w Polsce wzrośnie w 2021 r. o 5,3% r/r wobec spadku o 2,7% w 2020 r., a w 2022 r. zwiększy się o 4,9% (por. MAKROmapa z...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!