Analizy i badania  •  Izba

Polsko-francuska współpraca przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Wiceminister infrastruktury, Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Horała oraz Minister Delegowany ds. Transportu przy Ministerstwie Transformacji Ekologicznej Francji Jean-Baptiste Djebbari, rozmawiali 24 czerwca 2021 roku w Warszawie o współpracy polsko-francuskiej w ramach projektu CPK.

Polsko-francuska współpraca dwustronna nabrała tempa od czasu odnowienia Strategicznego Partnerstwa na lata 2020-2023 przy okazji wizyty Prezydenta Republiki Francuskiej w Polsce w lutym 2020 roku. Jednym z priorytetów, określonych w programie współpracy w ramach Strategicznego Partnerstwa jest wymiana doświadczeń w dziedzinie transportu i infrastruktury.

Potencjał jej zacieśnienia obie strony upatrują w projekcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który stanowi przełomową inwestycję infrastrukturalną rządu RP. Jej celem jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej, mobilności, łączności, rozwoju biznesu i wzrostu gospodarczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej poprzez zapewnienie zrównoważonej, bezpiecznej i odpornej infrastruktury transportowej zgodnie z priorytetami Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii UE na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności.

W 2020 roku w ramach projektu „Wdrożenie systemu kolei dużych prędkości w Polsce”, zainicjowana została między Kolejami Francuskimi SNCF a spółką CPK współpraca dotycząca przygotowań do planowania, projektowania i budowy Kolei Dużych Prędkości (KDP) dla CPK. Inicjatywa ta otrzymała wsparcie Komisji Europejskiej. Warsztaty realizowane w jej ramach, pomimo pandemii odbywają się regularnie i pozwalają na efektywne konsultacje, w których udział biorą przedstawiciele spółki CPK, a także PKP Intercity, PKP PLK, Instytutu Kolejnictwa, Urzędu Transportu Kolejowego i Ministerstwa Infrastruktury. Celem tych spotkań jest wymiana wiedzy i doświadczenia, wsparcie CPK w budowie kompetencji oraz wypracowanie optymalnych standardów technicznych w obszarze KDP w Polsce.

Francja posiada ogromną wiedzę w zakresie infrastruktury KDP. Dumne ze swojego 40-letniego doświadczenia w tym obszarze na szczeblu krajowym Koleje Francuskie SNCF są zaangażowane w międzynarodowy rozwój sieci KDP, w szczególności w ramach połączeń z sąsiednimi krajami na północy Europy i z Wielką Brytanią, uwzględniając związane z tym złożone zagadnienia techniczne i administracyjne.
 
Bardzo ambitny projekt, jakim jest CPK, stwarza liczne możliwości dla dalszej konstruktywnej współpracy polsko-francuskiej w różnych obszarach.
 
Ministrowie postanowili kontynuować i poszerzyć współpracę w obszarze KDP, a szczegółowe działania w tym zakresie zostaną określone w najbliższych miesiącach.

Źródło: komunikat Ministerstwa Infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/polsko-francuskie-rozmowy-o-cpk2 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!