Analizy i badania

Pogłębienie deflacji w Polsce pozytywne dla cen polskiego długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,517 (spadek o 1pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,31 (wzrost o 2pb), a obligacji 10- letnich do poziomu 3,047 (wzrost o 8pb).</p>

>

Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia ze spadkiem rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości. W wtorek w kierunku wzrostu cen polskiego długu oddziaływały niższe od oczekiwań dane nt. krajowej produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. W środę doszło do odwrócenia  trendu, a wzrost rentowności polskich obligacji widoczny na całej długości krzywej utrzymał się do końca tygodnia. W naszej ocenie presja na spadek cen polskiego długu mogła być zwi?zana częściowo z wycenianym w większym stopniu prawdopodobieństwem obniżki polskiego ratingu przez agencję Moody`s w maju br. Wsparcie dla takiej oceny stanowi zwiększenie spreadu pomiędzy rentowności? polskich obligacji i oprocentowaniem innych aktywów (patrz powyżej). W czwartek miały miejsce aukcje długu (podstawowa oraz uzupełniaj?ca), na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacji o 4-, 5- i 10- letnich terminach zapadalności za 8,5 mld zł przy popycie równym 12,9 mld zł. Aukcja miała ograniczony wpływ na krzyw? dochodowości.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie publikacja komunikatu po środowym posiedzeniu FOMC, która może przyczynić się do podwyższonej zmienności rentowności polskich obligacji. Uważamy, że negatywny dla cen polskiego długu będzie sumaryczny wpływ danych z USA (pierwszy szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan). Przeciwny efekt będ? miały natomiast w naszej ocenie wstępne odczyty inflacji w Polsce i strefie euro. Publikacje odczytów PKB w strefie euro oraz indeksu Ifo będ? naszym daniem neutralne dla polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!