Ressources Humaines

Podsumowanie spotkania Komitetu HR: Innowacyjne biuro - jak przestrzeń pracy może wzmocnić zaangażowanie pracowników?

W dniu 21 lutego odbyło się spotkanie Komitetu HR, podczas którego rozmawialiśmy o innowacyjnym biurze oraz o tym, jak przestrzeń do pracy może wpłynąć na zaangażowanie pracowników. Eksperci firmy Sodexo Polska: Anna Stopel, HR Director oraz Grzegorz Rybacki, Business Development Manager, podzielili się z nami wynikami najnowszych badań związanych z trendami w miejscu pracy.

Wynika z nich, że home office jest aktualnie postrzegany jako coś więcej niż benefit nr 1. Stał się nową rzeczywistością pracowników. Według najnowszego badania Deloitte „Stan pracy hybrydowej w Polsce. Doświadczenia i oczekiwania pracowników” z listopada 2022, 46% respondentów deklaruje, że decyzja o zwiększeniu liczby dni obowiązkowej obecności w biurze skłoniłaby ich do zmiany pracy. Wynik ten jest zbliżony do wyników badań prowadzonych w USA wg The Harris Poll z października 2022 roku, według których 57% badanych pracowników przewiduje rezygnację z pracy, jeśli pracodawca będzie oczekiwał częstszej obecności w biurze.

Jeśli chodzi o efektywność pracy w biurze i w domu, z badania przeprowadzonego przez Sodexo wynika, że aż 83% pracowników twierdzi, że ich środowisko domowe umożliwia wydajną pracę. To więcej niż w przypadku biura, gdzie pozytywnie swą efektywność oceania tylko 64% badanych. Co ciekawe, jednocześnie 42% pracowników deklaruje, że wraca do biura, bo tam pracuje im się produktywniej niż w domu.

Obok zalet, home office ma także wady, do których 55% ankietowanych zalicza brak nieformalnych interakcji społecznych, możliwości budowania i podtrzymywania więzi ze współpracownikami, jak również brak możliwości uczenia się od innych, które daje praca stacjonarna w biurze.

W ramach Komitetu HR dyskutowaliśmy na temat czynników, które sprawiają, że miejsce pracy staje się strefą przyjazną, włączającą wszystkich w życie firmy oraz wzmacniającą budowanie więzi. Nowoczesne biuro to również miejsce, które dzięki nowym technologiom może wspierać uczenie się pracowników, ich rozwój i kreatywność. Z badania Sodexo wynika jednak, że ponad połowa pracowników z niepełnosprawnościami zauważa znaczną poprawę warunków pracy dzięki pandemii i home office. Podobna sytuacja dotyczy innych grup i mniejszości. Deklarują, że home office w znacznym stopniu poprawił ich poczucie równouprawnienia w środowisku pracy. Okazuje się, że aż 42% przebadanych firm nie realizuje kampanii i/lub procesów mających na celu ułatwienie zatrudnienia wśród grup zagrożonych wykluczeniem, mimo iż budowanie różnorodności w organizacji przekłada się na efektywność pracy.

Dzięki ekspertom Sodexo Polska mieliśmy możliwość zainspirowania się konkretnymi pomysłami na idealną przestrzeń, która wspiera wellbeing oraz uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami i pracowników neuroróżnorodnych. Cennym doświadczeniem było zapoznanie się z rezultatem badania „Innowacyjne środowisko pracy” (raport Antal i Sodexo), z którego wynika, że aż 74% pracowników, których firmy nie wspierają rozwiązań wellbeing, ocenia swoje miejsca pracy jako zdecydowanie nie innowacyjne. Z kolei innowacyjnym firmom przypisuje się takie praktyki jak dbanie o pracowników, szczegółowa analiza ich potrzeb oraz zainteresowanie ich samopoczuciem, spełnieniem i rozwojem.

Dziękujemy ekspertom za porcję aktualnej wiedzy i inspiracji, a uczestnikom za podzielenie się na forum doświadczeniami ze swojej zawodowej praktyki.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!