Immobilier & Infrastructures

Podsumowanie spotkania Komitetu ds. Zrównoważonego Budownictwa

Członkowie Komitetu ds. Zrównoważonego Budownictwa spotkali się 17 maja, by określić strategię i kierunki działania na najbliższe miesiące.

W trakcie spotkania r. pr. Michał Gliński, współodpowiedzialny za praktykę nieruchomości w kancelarii Wardyński i Wspólnicy przedstawił listę zagadnień, które będą stanowić przedmiot zainteresowania Komitetu. Omówił również regulacje prawne z zakresu budownictwa, które będą kształtować rynek w najbliższych latach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele takich firm jak cmT Sp. z o.o., Colas, Gres, Nexity, Panattoni, Saint-Gobain w Polsce, SXD Polska Sp. z o.o., Warbud.

Wśród obszarów działań Komitetu ds. Zrównoważonego Budownictwa znajdą się poniższe tematy:

 1. ESG a produkcja materiałów budowlanych w technologiach ograniczających lub eliminujących ślad węglowy oraz z minimalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i mediów;
 2. Wykorzystywanie istniejących materiałów i części obiektów budowlanych do przebudowy lub budowy nowych obiektów budowlanych;
 3. ESG w projektowaniu zagospodarowania i zabudowy terenu - w szczególności projektowanie z wykorzystaniem BIM (Building Information Modeling), naturalnego oświetlenia i oświetlenia LED, projektowanie w celu przygotowania obiektów na nadzwyczajne zjawiska pogodowe, opracowanie tarasów, wspólnych ciągów komunikacyjnych dla pracowników, terenów zielonych, parkingów rowerowych, zapewnienie bliskiej odległości od środków transportu publicznego, czy innych udogodnień, dbałość o komfort termiczny i akustyczny;
 4. ESG w procesie budowlanym - zarządzanie budową od momentu rozpoczęcia prac do oddania obiektu do użytkowania;
 5. Zarządzanie energią elektryczną w związku z budową i eksploatacją obiektów - autogeneracja, zmniejszanie zużycia energii, panele fotowoltaiczne, wiatraki, pompy ciepła, inne elementy budynków produkujące energię elektryczną, stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych, magazynowanie energii elektrycznej, przebudowa infrastruktury energetycznej;
 6. Zarządzanie wodą i ściekami w związku z budową i eksploatacją obiektów - zbieranie i przechowywanie deszczówki, przetwarzanie ścieków na tzw. wodę szarą, oczyszczalnie ścieków przeznaczone do obsługi danego obiektu; 
 7. Certyfikacja obiektów budowlanych - Breeam, Leed, Well, certyfikaty energetyczne (w szczególności w związku z obowiązkiem ich zastosowania od 28 kwietnia 2023 r.);
 8. ESG w fazie eksploatacji obiektów budowlanych - w szczególności obniżanie śladu węglowego w okresie użytkowania;
 9. Zarządzanie odpadami - minimalizacja i kontrola zanieczyszczeń do gleby, wody i powietrza, odejście od plastiku, ograniczenie ilości opakowań;
 10. Proptech – zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych i informacji dotyczących eksploatacji obiektu budowlanego, zwyczajów jego użytkowników, za pomocą systemu BMS i licznych / inteligentnych czujników, celem zoptymalizowania wykorzystania, internet rzeczy; 
 11. Modernizacja istniejących obiektów - w szczególności termomodernizacja obiektów budowlanych, obowiązkowe przeglądy budynku i jego systemów, np. systemu klimatyzacji;
 12. Zielone najmy;
 13. ESG a finansowanie - wytyczne do udzielania finansowania na projekty budowlane, zielone obligacje, pomoc publiczna w ramach Europejskiego Zielonego Ładu;
 14. Raportowanie niefinansowe - na przykład w ramach NFRD, CSRD, GRESB;
 15. Taksonomia – klasyfikowanie działalności jako zrównoważonej środowiskowo.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Komitetu poświęcone tematyce cyrkularności, które odbędzie się 20 czerwca o godz. 10.00. Poprowadzi je Marta Głażewska, Consultant BA Climate Change, Energy & Decarbonization w KPMG Poland

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!