Analizy i badania

Piątkowe dane z USA i strefy euro mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4550 (umocnienie złotego o 0,5%).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień kurs złotego kształtowany był głównie przez czynniki o charakterze globalnym. Potwierdzenie dla takiej oceny stanowi jego wysoka współzmienność z innymi walutami rynków wschodz?cych. W pierwszej części tygodnia mieliśmy do czynienia z jego deprecjacj?. W efekcie w czwartek kurs EURPLN przekroczył granicę 4,51, osi?gaj?c najwyższy poziom od stycznia 2012 r. Gołębie wypowiedzi prezesa EBC M. Draghiego na konferencji po posiedzeniu doprowadziły do przejściowego umocnienia złotego. W czwartek polska waluta zyskiwała na wartości w ślad za wzrostem cen ropy naftowej. Zmniejszył on bowiem oczekiwania inwestorów na dalsze łagodzenie polityki monetarnej na rynkach wschodz?cych. Dodatkowo w kierunku umocnienia złotego oddziaływały niższe od oczekiwań wyniki badań koniunktury (PMI) w strefie euro.

W tym tygodniu najważniejsze wydarzenia dla kształtowania się kursu złotego będ? miały miejsce w pi?tek. Opublikowane zostan? wtedy pierwszy szacunek PKB za IV kw. ub.r. w USA oraz wstępny szacunek styczniowej inflacji w strefie euro. W obu przypadkach prognozujemy, że odczyty będ? niższe od oczekiwań rynku. Tym samym mog? one oddziaływać w kierunku umocnienia złotego. W środę kurs polskiej zmienności może charakteryzować się podwyższon? zmienności? z uwagi na posiedzenie FOMC. Pozostałe dane zza granicy (zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan z USA oraz indeks Ifo w Niemczech) podobnie jak krajowy wstępny szacunek PKB za 2015 r. nie spotkaj? się ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!