Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Ożywienie w budownictwie coraz bliżej

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w czerwcu do 1,5% r/r wobec spadku o 0,6% w maju, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (+1,8%) i naszej prognozy (+2,0%). Wzrost dynamiki produkcji wynikał z efektu niskiej bazy sprzed roku. W kierunku wzrostu dynamiki produkcji pomiędzy majem a czerwcem oddziaływało jej zwiększenie w kategoriach „wznoszenie budynków” (-5,7% r/r w czerwcu wobec -12,2% w maju) oraz „roboty budowlane specjalistyczne” (3,8% wobec 0,9%), podczas gdy przeciwny wpływ miała niższa dynamika w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (5,9% wobec 9,1%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa ogółem zmniejszyła się w czerwcu o 0,5% m/m, a tym samym obniżyła się już czwarty miesiąc z rzędu.

Napływające w ostatnich miesiącach wyniki badań koniunktury GUS wskazują na stopniową poprawę sytuacji w budownictwie. Na szczególną uwagę zasługują wskaźniki dla bieżących jak i oczekiwanych zamówień, które utrzymują się w wyraźnym trendzie wzrostowym. Uważamy, że w kolejnych miesiącach istotnym czynnikiem wspierającym aktywność w budownictwie mieszkaniowym będzie program Bezpieczny Kredyt 2%. Z kolei aktywność w budownictwie w ramach kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” będzie wspierana przez dążenie jednostek sektora finansów publicznych do wykorzystania i rozliczenia w br. środków unijnych dostępnych w ramach poprzedniej wieloletniej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Jest to spójne z nasza oceną, zgodnie z którą w II poł. br. rozpocznie się stopniowe ożywienie aktywności w budownictwie.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!