Aktualności firm stowarzyszonych

Nowość wydawnicza: pierwsza w Polsce książka Ewy Stelmasiak o kulturze dobrostanu pt. „Lider dobrostanu. Jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie”

Wellness kojarzy Ci się ze spotkaniem integracyjnym w SPA? Nic bardziej mylnego! Wellness, strategia well-being i kultura dobrostanu to obszary zarządzania, które mają wymierny wpływ na wynik finansowy i kondycję kapitału ludzkiego firm.

Zarządzanie dobrostanem przekłada się nie tylko na obniżenie kosztów zdrowotnych w organizacji. Sprawia, że Pracownicy chętniej ze sobą współpracują, są bardziej zaangażowani i dają z siebie więcej, niż się od nich oczekuje. Poprawia to konkurencyjność firmy. Dobrostan ma też przełożenie na rezyliencję Pracowników, czyli ich odporność na stres i zdolność do konstruktywnego reagowania na złożone sytuacje zmiennego świata, co jest aktualnie kluczem do sukcesu organizacji. Ma udowodniony naukowo wpływ  na retencję pracowników, bo dbanie o niego po prostu zapobiega odejściom. Rola dobrostanu w pandemii stała się jeszcze bardziej kluczowa.

Wellness, well-being i kultura dobrostanu nie są zatem jedynie modnym dodatkiem do zarządzania, ale ważnym komponentem społecznej odpowiedzialności, bez którego funkcjonowanie firmy we współczesnym świecie z pewnością nie będzie optymalne.

Ewa Stelmasiak jest pionierką wellness w Polsce. Szkoliła się u czołowych amerykańskich twórców ruchu wellness, z którymi współpracuje do dzisiaj. Jej książka Lider dobrostanu. Jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie” to pierwsza pozycja na rynku polskim zawierająca wiedzę oraz doświadczenia praktyków biznesu, a także analizująca zjawiska związane z well-beingiem, wellness oraz dobrostanem. Publikacja jest przeznaczona w szczególności dla liderów w organizacji, którzy mają realny wpływ na budowanie dobrostanu, choć będzie również inspiracją dla wszystkich osób, które dbając o zaangażowanie, motywację, zdrowie i satysfakcję Pracowników, pragną też zadbać po prostu o siebie.

Książka dostarcza nie tylko wiedzy, dobrych praktyk oraz inspiracji, ale również udowadnia, że świadome dbanie o firmowy well-being to klucz  do sukcesu Pracowników, ich liderów i całej firmy. Pisząc tę książkę, Ewa Stelmasiak sięgnęła do swojego wieloletniego doświadczenia w obszarze wellness w medycynie i well-being w biznesie, ale też przeprowadziła liczne wywiady z menedżerami, naukowcami, praktykami biznesu, kadrą zarządzającą oraz pracownikami z różnych krajów.

Tak o książce i Ewie Stelmasiak mówi Monika Constant: „Świadomość własnych potrzeb i umiejętność odpowiedzi na nie pozwala nam na zachowanie równowagi w świecie, w którym życie prywatne i zawodowe zazębiają się coraz częściej; w którym media społecznościowe wymuszają obecność bez chwili wytchnienia. Ewa Stelmasiak, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, podpowiada, jak tworzyć i utrzymać swój własny „work-life balance". Do dziś mam w pamięci jej – jakże czasami zdawałoby się proste – rady, do zastosowania w życiu codziennym. Ewa ma świetny kontakt z  ludźmi: zarówno z liderami organizacji, jak i ze  zwykłymi ludźmi. Teraz każdy będzie mógł przeczytać i zastosować jej rady !”. Poleca ją też jako pozycję obowiązkową dla kadry zarządzającej firm.

Jak stać się lepszym liderem?

Autorka omawia pięć podejść do zarządzania dobrostanem w organizacji oraz wyjaśnia, od czego należy zacząć. Stawia pytania, które powinniśmy sobie zadać, jeśli zależy nam na dobrostanie własnym, rozwoju naszych organizacji i zrównoważonym rozwoju świata.

Jak pisze Ewa Stelmasiak: „Odpowiedzi to drogowskazy na drodze do wellness”. Według autorki każdy jest liderem dobrostanu własnego, ale też swoich pracowników i bliskich, a dbałość o dobrostan należy traktować jako grę zespołową. W dobie pandemii oraz w hybrydowym życiu łączącym obecność online i offline, niezwykle ważne jest, by pamiętać o wspólnotowym aspekcie tej idei.

Kluczową myślą książki jest przekonanie, że organizacje odnoszące sukces to te, których liderzy potrafią zadbać o dobrostan pracowników. W najnowszym raporcie Aon Global Well-being Survey stwierdzono, że kultura dobrostanu nie jest „inicjatywą”, ale trwałą zmianą w sposobie pracy. W związku z tym wspieranie liderów w rozwijaniu well-beingowych kompetencji pozwala wypracować nową kulturę pracy bazującą na wartościach dobrostanowych.

Dlatego jedną z kluczowych umiejętności liderskich powinno być współtworzenie nowych norm kulturowych wspierających dobrostan, zaś Lider dobrostanu dostarcza unikalnego know-how i narzędzi, które pomogą im to osiągnąć.

Dobrostan to coś więcej niż well-being pracowników.

Prawdziwy postęp zaczyna się od tego, czego nie może dać sama wiedza ekonomiczna, czyli od mądrości mówiącej nam, co znaczy żyć dobrze – Rutger Bregman

Tą myślą swoją książkę rozpoczęła Ewa Stelmasiak zauważając, że dobrostan nie odnosi się jedynie do kultury organizacji, ale również do Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dobrostan w ujęciu Ewy Stelmasiak rozumiany jest holistycznie, zarówno w odniesieniu do człowieka, jak i jego otoczenia.

***

O Autorce

Ewa Stelmasiak jest ekspertką specjalizującą się w zagadnieniach dobrostanu osobistego i organizacyjnego, zajmującą m.in. tworzeniem strategii i kultury dobrostanu oraz przywództwem go wspierającym (ewastelmasiak.com). Od 2012 roku prowadzi firmę doradczo-szkoleniową The Wellness Institute by Ewa Stelmasiak. Jest również trenerką zarządów i liderów, która szkoliła się u czołowych amerykańskich twórców ruchu wellness, z którymi współpracuje do dzisiaj. Certyfikaty zdobywała w USA jako menedżer programów wellness dla firm oraz coach wellness. Wraz z amerykańskimi partnerami współtworzyła międzynarodowy projekt HealthyCultureNow. Zasiada w radzie doradczej International Association for Worksite Health Promotion (IAWHP). Jest cenioną prelegentką zapraszaną na polskie i światowe konferencje branżowe.  

The Wellness Institute by Ewa Stelmasiak (rok zał. 2012)
The Wellness Institute (www.wellnessinstitute.pl) oferuje wsparcie doradczo-szkoleniowe w zakresie kultury dobrostanu i przywództwa wspierającego dobrostan wspierając firmy w strategicznym zarządzaniu obszarem well-beingu w firmie, od badania potrzeb interesariuszy po dobór odpowiednich narzędzi, budowę strategii well-beingowej i analizę kluczowych wskaźników efektywności. The Wellness Institute dostarcza też rozwiązań wspierających liderów w dbaniu o siebie i swoich ludzi oraz w rozwoju ich kompetencji well-beingowych.

O Patronach

Patronat nad książką objęli: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy – Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia, Books4Business oraz Business Centre Club.

Gdzie można kupić książkę?

Książka jest dostępna w sklepie internetowym ICAN Institute

O Wydawcy

ICAN Institute od ponad 20 lat konsekwentnie realizuje misję wspierania polskich przedsiębiorców. Prowadzi unikalną w skali Europy Środkowej i Wschodniej działalność, dostarczając menedżerom praktycznej i zawsze aktualnej wiedzy biznesowej, tym samym ułatwiając im osiąganie sukcesów. ICAN Institute jest też wydawcą magazynów „ICAN Management Review" oraz licencjonowanym wydawcą „MIT Sloan Management Review”, współpracując przy tym z najlepszymi na świecie ośrodkami naukowo-badawczymi.

Kontakt dla mediów

Agata Förster, relacje z mediami

Tel: 507 006 987

E-mail: agata.forster1(@)gmail.com

 

Agnieszka Nurzyńska, menedżerka projektu w ICAN Institute

Tel : 604 288 076

E-mail : a.nurzynska(@)ican.pl

 

Ewa Stelmasiak, autorka

Tel: 601 650 016

E-mail: e.stelmasiak(@)wellnessinstitute.pl

Źródło materiałów prasowych : The Wellness Institute by Ewa Stelmasiak

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!