Aktualności firm stowarzyszonych

Nowa interpretacja dot. WHT a uslug niematerialnych

21 czerwca 2019 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą stosowania nowych przepisów o podatku u źródła do wypłaty na rzecz zagranicznego kontrahenta wynagrodzenia za usługi reklamowe.

Zdarzenie przyszłe obejmowało wypłatę wynagrodzenia z tytułu usług reklamowych, kwalifikowanych na potrzeby podatku u źródła jako usługi o charakterze niematerialnym. Wypłata miała następować do podmiotu niepowiązanego, posiadającego rezydencję podatkową w Irlandii oraz przekraczać ustawowy limit 2 000 000 PLN. Zdarzenie miało nastąpić po 30 czerwca 2019 roku, tj. od momentu w którym pobór podatku u źródła miał być obligatoryjny.


Wnioskodawca podnosił, że tego typu płatność na gruncie UPO nie mieści się w żadnej ze szczególnych kategorii, tak więc podlega ogólnym zasadom opodatkowania dla „zysków przedsiębiorstwa”. Argumentował również, że nie jest zobowiązany do badania okoliczności wskazanych w art. 28b ust. 4 pkt. 4-6 ustawy o CIT ze względu na brak wpływu tych okoliczności na powstanie lub brak obowiązku opodatkowania tego rodzaju wypłat. Wnioskodawca wskazał ponadto, iż regulacja normująca składanie oświadczenia nie może być samoistną podstawą informowania o zaistniałych okolicznościach faktycznych, wtedy gdy nie mają one wpływu na spełnienie warunków do zastosowania zwolnienia wynikającego z ustawy o CIT lub przepisów UPO.


Organ jako prawidłową uznał jedynie kwalifikację tego typu płatności jako zyski przedsiębiorstwa na gruncie UPO. W dalszej części stwierdził natomiast, że na gruncie znowelizowanych przepisów weryfikowanie statusu kontrahenta i wykazywanie, że w stosunku do danych należności jest on m. in. ich rzeczywistym właścicielem oraz że prowadzi rzeczywistą działalność jest koniecznie i to w każdym przypadku. W ocenie organu, płatnik ma obowiązek sprawdzić czy podmiot uzyskujący dochody z określonego tytułu (w tym przypadku usług reklamowych) spełnia wszystkie warunki do skorzystania z możliwości niepobrania podatku u źródła.


Co istotne, organ nie wykluczył sytuacji, w której może okazać się, że dla dochowania należytej staranności wymagana będzie dokumentacja niewyrażona wprost w ustawie o CIT jako, że ustawodawca w art. 28b ust. 4 CIT posługuje się określeniem „w szczególności” co daje wyraz katalogu otwartego i jednoczesną „furtkę” do bardzo uznaniowego jego rozumienia przez aparat podatkowy.


Komentując powyższe wywody Dyrektor KIS w interpretacji przepisów posługuje się pojęciami bardzo szerokimi (jednocześnie ich nie precyzując, czego przykładem jest niejasność obowiązków weryfikacyjnych statusu rzeczywistego odbiorcy) zaś przyjęte podejście stoi w sprzeczności z poglądami prezentowanym przez Ministerstwo Finansów w trakcie konsultacji dotyczących projektu objaśnień podatku u źródła.

 

Do pobrania >>>

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu


Paweł Toński | Managing Partner
Tax Advisory Services
E: Pawel.Tonski@crido.pl
T: +48 22 324 59 29
W: crido.pl

Mateusz Stańczyk | Partner
Tax Advisory Services
E: mateusz.stanczyk@crido.pl
T: +48 22 324 59 60
M: +48 600 872 566
W: crido.pl


Monika Lewandowska | Senior Manager
Tax Advisory Services
E: monika.lewandowska@crido.pl
T: +48 22 324 59 34
M: +48696067226
W: crido.pl

Przydatne linki

Projekt objaśnień podatkowych w temacie stosowania przepisów dotyczących podatku u źródła Stanowisko nt. projektu objaśnień dotyczących zasad poboru podatku u źródła - list do Ministerstwa Finansów
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!