Stanowisko nt. projektu objaśnień dotyczących zasad poboru podatku u źródła - list do Ministerstwa Finansów

Na podstawie zaproszenia z dnia 19 czerwca 2019 r. do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych na temat projektu objaśnień dotyczących podatku u źródła,  11 Izb bilateralnych przedstawiły swoje uwagi do Projektu Objaśnień w liście adresowanym do Leszka Skiby, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów. 

Treść listu z dnia 28.06.2019

 

Załącznik "Kwestie szczegółowe wymagające objaśnień" >>>

Załącznik "Postulaty niezbędnych zmian w ustawie o CIT" >>>

 

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!