Analizy i badania

Niższe ceny żywności i paliw ograniczają wzrost inflacji

<p style="text-align: justify;">Czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia inflacji (o 0,06 pp.) było przyspieszenie spadku cen paliw w ujęciu rocznym (5,3% w listopadzie wobec 4,1% w październiku).</p>

>

Ponadto, do obniżenia wskaźnika inflacji CPI (o 0,07 pp.) przyczynił się spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (z -2,2% r/r w październiku do -2,5% w listopadzie). Spadek cen artykułów żywnościowych był naszym zdaniem w mniejszym stopniu efektem oddziaływania embarga rosyjskiego (o 0,3% m/m w kategorii "mleko, sery i jaja”, 2,5% m/m w przypadku owoców), a raczej odzwierciedleniem tendencji panuj?cych na rynkach światowych (obniżka cen cukru o 3,2% m/m, ryżu o 1,0% i m?ki o 1,1%) oraz niższych cen paliw ograniczaj?cych presję kosztow?.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!