Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Niższa inflacja i niższe stopy procentowe

Napływające w ostatnim czasie dane skłoniły nas do rewizji naszego scenariusza inflacyjnego. Prognozujemy, że inflacja ogółem wyniesie 11,6% r/r w 2023 r. (wobec 11,8% przed rewizją) oraz 4,4% w 2024 r. (poprzednio 4,9%). Poniżejprezentujemy nasz zrewidowany scenariusz inflacyjny oraz jego implikacje dla kształtowania się stóp procentowych.

Zgodnie z danymi GUS inflacja bazowa ukształtowała się poniżej naszych oczekiwań w maju i czerwcu. Ponadto dynamiki m/m, które w poprzednich miesiącach były znacząco wyższe w porównaniu do historycznego wzorca sezonowego, w maju i czerwcu zbliżyły się mocno do wartości zgodnych z profilem sezonowym. Choć inflacja bazowa w ujęciu r/r osiąga nadal dwucyfrowe poziomy, to jej zmiany m/m sygnalizują słabnącą presję inflacyjną. Uważamy, że będzie ona stopniowo wygasać, a inflacja bazowa pod koniec br. osiągnie poziom zbliżony do 7%. Wyraźnie niższa od naszych wcześniejszych oczekiwań inflacja bazowa w ostatnich miesiącach – poprzez niższy punkt startowy – oddziałuje w kierunku obniżenia całej ścieżki prognozowanego tempa wzrostu cen w 2023 r.

Zrewidowaliśmy również naszą ścieżkę cen żywności i napojów bezalkoholowych. Obecnie prognozujemy, że w 2023 r. wyniesie ona 15,8% r/r (14,6% przed rewizją), a w 2024 r. obniży się do 5,4%. (5,6% przed rewizją). Głównym źródłem rewizji naszej prognozy jest obserwowana w Europie i USA susza, która doprowadziła do korekty na światowym rynku zbóż i roślin oleistych. W efekcie presja kosztowa w sektorze rolno-spożywczym słabnie wolniej niż tego wcześniej oczekiwaliśmy. Lokalnie susza będzie miała również negatywny wpływ na podaż owoców i warzyw podbijając ich ceny. W naszej prognozie zakładamy, że przywrócenie 5% stawki VAT na żywność nastąpi w 2024 r., niemniej będzie to proces rozłożony na cały rok.

Ponadto z uwagi na kształtowanie się cen ropy na światowym rynku znacząco poniżej naszych wcześniejszych oczekiwań oraz wyraźne umocnienie złotego odnotowane w ostatnich miesiącach zrewidowaliśmy w dół prognozowaną przez nas dynamikę cen paliw.

Nasz scenariusz inflacyjny na 2024 r. nie uległ istotnym zmianom. Oczekujemy kontynuowania tendencji dezinflacyjnych, chociaż istotnym czynnikiem ryzyka pozostaje kształtowanie się taryf na nośniki energii z początkiem przyszłego roku. Nasza prognoza przewiduje obniżenie się inflacji ogółem do lokalnego minimum równego 3,3% r/r w kwietniu 2024 r. Następnie z uwagi na oczekiwane przez przyspieszenie wzrostu cen żywności i paliw zakładamy lekki wzrost inflacji CPI do 4,7% r/r w IV kw. 2024 r. Jednocześnie zakładamy, że inflacja bazowa będzie się stopniowo obniżać i w II poł. 2024 r. ustabilizuje się w przedziale 3,5-3,8% r/r.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!