Analizy i badania

Nastroje na rynkach globalnych korzystne dla złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1774 (umocnienie złotego o 0,7%). W pierwszej części tygodnia mieliśmy do czynienia ze względną stabilizacją kursu złotego, który oscylował w okolicach poziomu 4,20 za euro. W środę rano doszło do silnego umocnienia złotego w reakcji na znacząco zrewidowane w dół finalne odczyty indeksów PMI w najważniejszych europejskich gospodarkach.</p>

>

  

W kierunku przejściowego umocnienia złotego oddziaływała także decyzja RPP o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Jednakże późniejsza konferencja zwiększyła oczekiwania inwestorów na łagodzenie polityki monetarnej w Polsce, co przyczyniło się do wzrostu kursu EURPLN. W czwartek doszło do przejściowego silnego umocnienia złotego w reakcji na nieoczekiwan? decyzję EBC o złagodzeniu polityki monetarnej. Pi?tkowe, słabe dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA dodatkowo oddziaływały w kierunku spadku kursu EURPLN.

W tym tygodniu z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny oczekujemy, iż kurs złotego kształtowany będzie głównie przez nastroje na rynkach globalnych. W naszej ocenie w dużym stopniu mog? być one zdominowane przez ubiegłotygodniow? decyzję EBC o złagodzeniu polityki monetarnej oraz słabe dane z amerykańskiego rynku pracy. Dodatkowo, w przypadku utrzymania rozejmu i deeskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego (patrz powyżej) oczekujemy, iż nastroje na rynkach globalnych będ? oddziaływać w kierunku umocnienia złotego. W pi?tek napłyn? natomiast dane z realnej strefy amerykańskiej gospodarki (sprzedaż detaliczna) oraz wyniki badań koniunktury konsumenckiej (indeks Uniwersytetu Michigan), które w przypadku realizacji naszej prognozy mog? oddziaływać w kierunku lekkiego osłabienia złotego.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!