Małopolska: Polski przemysł kwitnie, praca dla 350 osób

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #212121;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: small;"><em>Produkcja przemysłowa w Małopolsce przyspieszyła na wiosnę, szczególnie w branży spożywczej i motoryzacyjnej. Efektem tego jest zwiększone zapotrzebowanie firm na pracowników produkcyjnych, którzy mogą liczyć na zatrudnienie nawet od zaraz. </em></span></span></span></p>

>

Warszawa, 17 kwietnia 2018 r. –Na dobre perspektywy znalezienia pracy w produkcji mog? liczyć szczególnie mieszkańcy Krakowa, Skawiny, Niepołomic oraz okolicznych miejscowości. Pracodawcy świadomi niedoboru r?k do pracy oraz konkurencyjnych ofert chętniej niż dotychczas uatrakcyjniaj? warunki zatrudnienia. Na zainteresowanych czeka umowa o pracę i dodatkowe benefity pozapłacowe.  

W Małopolsce, na zatrudnienie w przemyśle może liczyć nawet 350 osób, a dzięki dużemu zróżnicowaniu ogłoszeń kandydaci właściwie mog? przebierać w ofertach zatrudnienia. Obecnie agencja Manpower prowadzi rekrutację między innymi na stanowiska produkcyjne i magazynowe dla firmy MAN Trucks w Niepołomicach, gdzie pracownicy mog? zarobić nawet 4  500 zł brutto. Dla osób nieposiadaj?cych odpowiednich uprawnień pracodawca zapewnia bezpłatne szkolenie z obsługi wózka widłowego, suwnicy i żurawia. Zatrudnieni mog? liczyć także na bogaty pakiet dodatków pozapłacowych, między innymi dofinansowanie posiłków, prywatn? opiekę medyczn? i kartę uprawniaj?c? do korzystania z obiektów sportowych. Praca odbywa się w systemie dwuzmianowym, od poniedziałku do pi?tku.  

− W południowym regionie Polski firmy wchodz? w pełnię sezonu i coraz mocniej odczuwaj? siln? presję zwi?zan? z realizacj? planów produkcyjnych, co skutkuje popraw? oferty dla kandydatów. Tegoroczne spowolnienie zimowe było też krótsze niż w latach ubiegłych, co dobrze wróży na kolejne kwartały – mówi Bogdan Grabczyk, ekspert rynku pracy z agencji zatrudnienia Manpower. – Warunki pracy poprawiaj? się z miesi?ca na miesi?c. Firmy podnosz? stawki godzinowe, wydłużaj? okres zatrudnienia oraz masowo przejmuj? pracowników tymczasowych na umowy bezpośrednie. Wprowadzaj? również programy motywacyjne dla pracowników, jak na przykład premie wydajnościowe i dodatki anty-absencyjne – dodaje ekspert.  

Polska nadal pozostaje atrakcyjnym miejscem do lokowania zakładów produkcyjnych. Koszt zatrudnienia pracownika w naszym kraju, na tle Europy, jest atrakcyjny. Z drugiej strony s?siedztwo z Niemcami sprawia, że przychylnym okiem patrz? na nas firmy, które chc? dystrybuować swoje produkty za nasz? zachodni? granicę. Mimo problemów ze znalezieniem pracowników, koszty zatrudnienia i logistyki przemawiaj? na korzyść Polski.  

***

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 70 agencji i jest obecna w  44 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™. Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki blisko 70-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 20 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów. Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Więcej na stronie www.manpowergroup.com.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!