Aktualności firm stowarzyszonych

Lekkie umocnienie złotego na fali globalnych nastrojów

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5454 (umocnienie złotego o 0,3%). W poniedziałek i wtorek złoty odrabiał straty po wyraźnym osłabieniu się w piątek dwa tygodnie temu. Aprecjacji polskiej waluty sprzyjało zmniejszenie globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej spadkiem indeksu VIX. Pomimo dalszej poprawy globalnych nastrojów, w środę kurs EURPLN zwyżkował. Do końca tygodnia kurs EURPLN kształtował się blisko poziomu 4,55. Dane z rynku pracy w USA nie miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

Kurs EURUSD od poniedziałku do czwartku kształtował się w trendzie spadkowym. Osłabienie euro było częściowo spowodowane obawami rynków o dalsze losy programu skupu aktywów realizowanego przez EBC, z uwagi na jego częściową niekonstytucyjność stwierdzoną przez niemiecki Trybunał Konstytucyjny. W czwartek i piątek mieliśmy do czynienia z korektą i, po tym jak prezes Ch. Lagarde podkreśliła, że EBC będzie korzystać ze wszystkich możliwych narzędzi w walce z kryzysem.

Oczekujemy, że w tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z przebiegiem pandemii COVID-19. W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie publikacja krajowych danych o PKB. Uważamy, że będzie ona oddziaływała w kierunku lekkiego osłabienia kursu polskiej waluty. Uważamy, że ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty będą miały liczne dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inflacja CPI i wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) i Chin (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich). Krajowe dane o inflacji i bilansie płatniczym również będą najprawdopodobniej neutralne dla kursu EURPLN.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!