Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o sprzedaży detalicznej mogą osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4655 (osłabienie złotego o 0,6%). W poniedziałek doszło do umocnienia złotego w ślad za spadkiem awersji do ryzyka odzwierciedlanej obniżeniem indeksu VIX. Większemu popytowi na ryzykowne aktywa sprzyjała publikacja lepszych od oczekiwań danych z chińskiej gospodarki (por. MAKROmapa z 15.06.2020). We wtorek doszło do korekty wspieranej przez lepsze od oczekiwań dane nt. sprzedaży detalicznej w USA. Negatywny dla kursu złotego był również wydźwięk komunikatu RPP (patrz wyżej). W dalszej części tygodnia, mimo licznych publikacji krajowych danych, kursu EURPLN był stabilny i oscylował wokół poziomu 4,45.

W zeszłym tygodniu doszło do umocnienia dolara względem euro. Jest to spójne z naszą oceną formułowaną w poprzednich tygodniach, zgodnie z którą kurs euro względem dolara jest przewartościowany. Spadkowi kursu EURUSD sprzyjały publikacje lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiej gospodarki (w szczególności o sprzedaży detalicznej – patrz wyżej). Efekt ten był jednak osłabiany przez gołębi wydźwięk wypowiedzi J. Powella, który z dużą rezerwą skomentował ostatnie dane, podkreślając utrzymujące się czynniki ryzyka dla perspektyw wzrostu gospodarczego w USA w średnim okresie.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będą informacje nt. drugiej fali zachorowań i nowych ognisk w USA oraz w Chinach. Istotne dla kursu złotego mogą być krajowe dane o sprzedaży detalicznej, które w przypadku realizacji naszej prognozy mogą przyczynić się do jego osłabienia. Dane o polskiej produkcji budowlano-montażowej, jak również dane z USA (wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym, finalny indeks Uniwersytetu Michigan oraz finalny szacunek PKB w I kw.), strefy euro (wstępne indeksy PMI, indeks Ifo dla Niemiec) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!