Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji przemysłowej mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6931 (osłabienie złotego o 1,3%). Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia ze wzrostem kursu EURPLN. Osłabieniu złotego sprzyjała podwyższona awersja do ryzyka odzwierciedlana zwiększeniem indeksu VIX. Czynnikiem negatywnym dla nastrojów inwestorów pozostaje utrzymujący się silny wzrost inflacji na świecie, który nasila oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne. Lokalnie, w kierunku wzrostu kursu EURPLN oddziaływał kryzys na granicy z Białorusią. W efekcie w ubiegłym tygodniu kurs EURPLN przekroczył wartość 4,69 i ukształtował się na najwyższym poziomie od marca 2009 r. W piątek ukazał się wywiad z prezesem NBP A. Glapiński, który powiedział, że „w warunkach obecnej podwyższonej inflacji dalsze osłabianie złotego nie byłoby spójne z polityką stóp procentowych NBP”. W naszej ocenie wskazuje to na rosnące prawdopodobieństwo interwencji walutowej NBP w przypadku dalszej deprecjacji złotego, która stałaby w sprzeczności z polityką pieniężną zorientowaną na obniżenie inflacji do poziomu poniżej 3,5% w horyzoncie kilku kwartałów.

W ubiegłym tygodniu obserwowane było również dalsze osłabienie euro względem dolara. Sprzyjają mu różnice w nastawieniu w polityce pieniężnej Fed i EBC, gdzie w przypadku USA inwestorzy oczekują szybszego podnoszenia stóp procentowych niż w strefie euro, a także wspominany wyżej wzrost światowej awersji do ryzyka. Ze względu na spadek kursu EURUSD i wzrost kursu EURPLN, kurs USDPLN przekroczył w ubiegłym tygodniu poziom 4,15, co jest jego najwyższą wartością od maja 2020 r.

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na dzisiaj publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej. Uważamy, że w przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy dane mogą przyczynić się do umocnienia kursu polskiej waluty. Zaplanowana na wtorek publikacja krajowych danych o sprzedaży detalicznej nie będzie miała naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek. Neutralne dla kursu złotego będą najprawdopodobniej również dane ze strefy euro (wstępne indeksy PMI, indeks Ifo dla Niemiec) oraz USA (drugi szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, inflacja PCE, finalny indeks Uniwersytetu Michigan, sprzedaż domów na rynku wtórnym i sprzedaż nowych domów). W kierunku podwyższonej zmienności kursu złotego może oddziaływać natomiast publikacja Minutes z listopadowego posiedzenie FOMC

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!