Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji przemysłowej mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,6885 (umocnienie złotego o 0,4%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie spadkowym. Umocnieniu złotego sprzyjało zmniejszenie awersji do ryzyka, które znalazło odzwierciedlenie w obniżeniu indeksu VIX. Zmniejszeniu niepewności na rynku sprzyjał brak nowych istotnych informacji wskazujących na postępy Rosji w wojnie w Ukrainie. W piątek doszło do korekty i osłabienia złotego, wspieranej dodatkowo przez gołębią wypowiedź członka RPP P. Litwiniuka, który stwierdził, że obecne tempo podnoszenia stóp procentowych w Polsce jest zbyt szybkie.

Mimo wspomnianego wyżej spadku światowej awersji do ryzyka w ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z umocnieniem dolara względem euro, czemu sprzyja perspektywa silniejszego zacieśniania polityki pieniężnej w USA niż w strefie euro (patrz powyżej). W konsekwencji dostrzegamy ryzyko dla naszej prognozy, zgodnie z którą kurs EURUSD na koniec czerwca br. wyniesie 1,06.

Opublikowane dzisiaj rano dane z Chin są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego. W tym tygodniu kluczowe dla kursu polskiej waluty będą krajowe dane o produkcji przemysłowej, które mogą przyczynić się do jego umocnienia. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki, w tym wstępny szacunek polskiego PKB w I kw., nie będą miały naszym staniem istotnego wpływu na kurs złotego. Jednocześnie istotnym czynnikiem determinującym kurs polskiej waluty pozostanie wojna w Ukrainie i związana z nią podwyższona awersja do ryzyka w regionie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!