Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej negatywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4166 (umocnienie złotego o 0,7%).</p>

>

W poniedziałek kurs złotego był stabilny, a krajowe dane o inflacji, zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS, były neutralne dla rynku. We wtorek polska waluta nieznacznie zyskiwała na wartości, co mogło być zwi?zane częściowo z publikacj? lepszych od oczekiwań danych z chińskiej gospodarki. W środę utrzymywała się podwyższona zmienność kursu złotego w oczekiwaniu na wieczorne posiedzenie FOMC. Decyzja FED była zgodna z oczekiwaniami rynku, w efekcie jej wpływ na kurs polskiej waluty był ograniczony. Niemniej jednak jastrzębia grudniowa projekcja ekonomiczna FED, zakładaj?ca szybsze niż we wrześniowych prognozach FED tempo normalizacji polityki monetarnej w USA, oddziaływała w kierunku osłabienia polskiej waluty w czwartek do południa. Po południu miała miejsce korekta, której sprzyjał spadek światowej awersji do ryzyka odzwierciedlany obniżeniem indeksu VIX. W naszej ocenie był on zwi?zany z obniżeniem niepewności na rynku po decyzji FOMC. W pi?tek wzrost globalnego apetytu na ryzyko oraz towarzysz?ca mu aprecjacja polskiej waluty były kontynuowane.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? dzisiejsze dane o krajowej produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, które w naszej ocenie będ? oddziaływać w kierunku lekkiego osłabienia polskiej waluty. W kierunku osłabienia kursu złotego może również oddziaływać kryzys parlamentarny w Polsce (patrz wyżej), który w przypadku jego eskalacji będzie negatywny dla długoterminowego ratingu Polski. Dzisiejsza publikacja indeks Ifo nie spotka się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku. Sumaryczny wpływ danych z amerykańskiej gospodarki (finalny szacunek PKB w III kw., zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz finalny indeks Uniwersytetu  Michigan) będzie w naszej ocenie neutralny dla kursu złotego. W przyszłym tygodniu z uwagi na ubogi kalendarz ekonomiczny oraz okres świ?teczny oczekujemy mniejszej płynności na rynku walutowym.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!