Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6847 (osłabienie złotego o 1,7%). Przez cały ubiegły tydzień złoty tracił na wartości, czemu sprzyjała zwiększona awersja do ryzyka związana z wyprzedażą na głównych światowych giełdach. Do szczególnie silnej deprecjacji złotego doszło w czwartek pod nieobecność krajowych inwestorów, czemu sprzyjał jastrzębi wydźwięk środowego posiedzenia FOMC. W czwartek doszło również do wyraźnego osłabienia złotego względem franka szwajcarskiego, do czego przyczyniła się nieoczekiwana decyzja SNB o podwyżce stóp procentowych. W ubiegłym tygodniu, ze względu na wzrost światowej awersji do ryzyka, doszło również do spadku kursu EURUSD. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym umocnieniu dolara względem euro był jastrzębi wydźwięk ubiegłotygodniowego posiedzenia FOMC. W czwartek doszło do korekty i lekkiego wzrostu kursu EURUSD.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu złotego będą krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, której w przypadku realizacji naszych wyższych od konsensusu rynkowego prognoz mogą przyczynić się do jego lekkiego umocnienia. Z kolei w środę i w czwartek możemy mieć do czynienia z podwyższoną zmiennością kursu polskiej waluty w reakcji na sprawozdanie szefa Rezerwy Federalnej J. Powella przed Kongresem. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego. Jednocześnie istotnym czynnikiem determinującym kurs polskiej waluty pozostanie wojna w Ukrainie i związana z nią podwyższona awersja do ryzyka w regionie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!