Aktualności firm stowarzyszonych

Krajowe dane o inflacji kluczowe dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2607 (umocnienie złotego o 0,8%). W pierwszej części tygodnia doszło do umocnienia złotego oraz innych walut rynków wschodzących. Było ono związane ze spadkiem światowej awersji do ryzyka, który znalazł odzwierciedlenie w obniżeniu indeksu VIX. Większemu popytowi na ryzykowne aktywa sprzyjało obniżenie niepewności wokół epidemii koronawirusa wraz z pojawianiem się informacji wskazujących na spowolnienie wzrostu liczby osób zarażonych wirusem oraz postępy w pracach nad sposobem leczenia tej choroby. W czwartek i w piątek doszło do korekty i nieznacznego osłabienia złotego. Kurs EURPLN pozostał jednak wyraźnie poniżej poziomów z poniedziałkowego otwarcia.

Na uwagę zasługuje również ubiegłotygodniowe umocnienie dolara względem euro. Było ono efektem publikacji wyraźnie słabszych od oczekiwań danych z niemieckiej gospodarki o nowych zamówieniach w przetwórstwie i produkcji przemysłowej oraz wyraźnie lepszych od konsensusu danych z USA (indeksy ISM oraz zatrudnienie poza rolnictwem). W konsekwencji kurs EURUSD osiągnął w ubiegłym tygodniu najniższy poziom od października ub.r. (1,09).

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą krajowe dane o inflacji. W przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy mogą one przyczynić się do umocnienia polskiej waluty. W kierunku podwyższonej zmienności kursu złotego mogą oddziaływać natomiast zaplanowane na ten tydzień wystąpienia szefa FED J. Powella przed Kongresem. Krajowe dane o PKB i bilansie płatniczym nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na złotego. Neutralne dla kursu polskiej waluty będą również liczne dane z USA (inflacja, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). Jednocześnie można oczekiwać, że rynek walutowy pozostanie pod wpływem doniesień nt. epidemii koronawirusa.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!