Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Koniec 2020 r. przyniósł wyraźne osłabienie złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,5378 (osłabienie złotego o 0,9%). W ubiegłym tygodniu doszło do wyraźnego osłabienia złotego względem euro w reakcji na nieoczekiwane wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego, który zasugerował obniżkę stóp procentowych w Polsce w I kw. oraz dalsze interwencje NBP na rynku walutowym. W konsekwencji, zarówno w środę, jak i w czwartek, kurs EURPLN przejściowo przekroczył poziom 4,60. W czwartek pod koniec dnia doszło do wyraźnego umocnienia złotego, niemniej nie zdołał on odrobić strat z pierwszej części tygodnia i kurs EURPLN ustabilizował się na nieznacznie poniżej poziomu 4,54.

Na szczególną uwagę zasługuje kontynuacja wzrostu kursu EURUSD, który przekroczył w ubiegłym tygodniu poziom 1,23 osiągając najwyższą wartość od kwietnia 2018 r. W kierunku osłabienia dolara oddziałuje poprawa nastrojów na światowym rynku finansowym związana z oczekiwaniami inwestorów na wyraźne ożywienie wzrostu gospodarczego w 2021 r. wraz ze stopniowym wygasaniem pandemii. Na uwagę zasługuje również ubiegłotygodniowy spadek kursu EURGBP, któremu sprzyja osiągniecie porozumienia w sprawie umowy handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a UE.

Opublikowane dzisiaj rano indeksy PMI dla chińskiego i polskiego przetwórstwa są neutralne dla złotego. W tym tygodniu istotne dla złotego będą wstępne dane o krajowej inflacji. Uważamy, że nie spotkają się one jednak ze znaczącą reakcją rynku. Ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty będą miały także wstępne dane o inflacji w strefie euro oraz dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks ISM dla przetwórstwa). Neutralna dla kursu złotego będzie najprawdopodobniej również publikacja Minutes z grudniowego posiedzenia FOMC.

Oczekujemy, że w tym tygodniu kurs EURPLN będzie kształtował się w przedziale 4,50-4,55. Jednocześnie uważamy, że w przypadku rosnącej presji na aprecjację złotego możliwe są kolejne interwencje walutowe NBP.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!