Podsumowanie wydarzeń

Komitetu Nieruchomości - Jakie są plany rozwojowe m.st. Warszawy?

We wtorek 26 marca w ramach zebrania Komitetu Nieruchomości odbyło się spotkanie z Piotrem Sawickim, Dyrektorem Biura Rozwoju Gospodarczego m. st. Warszawa. Spotkanie miało na celu przedstawienie i omówienie bieżących planów rozwojowych miasta i założeń planowanych inwestycji infrastrukturalnych.

 

Zaangażowanie organów miejskich w działania z zakresu odpowiedzialności zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, czystości powietrza, rozwoju nowoczesnych usług dla biznesu będzie nadal kontynuowane. Nacisk będzie również położony na rozwój sektora R&D, czy programu mieszkalnictwa na wynajem na grupy wiekowej 20-30.

W Biurze Rozwoju Gospodarczego powstan? ponadto dwa nowe wydziały, których zadaniem będzie wsparcie personalne i finansowe całej jednostki oraz zapewnienie rynkowi stał?, profesjonaln? obsługę w zakresie ł?czenia inwestorów z dedykowanymi działami urzędu. Aby zapewnić jeszcze sprawniejsz? obsługę inwestorów powstanie dodatkowa procedura nakreślaj?ca potrzebne kroki maj?ce zapewnić spójność wydawanych decyzji.

Zmiany w Urzędzie obejm? także kwestie personalne – od 1 kwietnia na stanowisku Dyrektora Biura Piotra Sawickiego zast?pi Grzegorz Kaczorowski, który dotychczas zajmował się rozwojem projektów PPP w Gdańsku. Piotr Sawicki będzie natomiast odpowiedzialny za biuro inwestorów oraz za rozwój PPP i projektów partnerstwa z biznesem. Ponadto, by ułatwić kontakt między środowiskiem akademickim i biznesowym, powołany zostanie zastępca Dyrektora do współpracy ze start up’ami oraz uczelniami.

W planach miasta jest również założenie miejskiego think thank’u, który będzie z jednej strony przestrzeni? do konsultacji i rozmów z biznesem na temat możliwości rozwoju miasta, z drugiej będzie odpowiedzialny za przekazywanie rekomendacji w tym zakresie dla miasta.

Ponieważ Stolica nieuchronnie zagęszcza się i coraz mniej jest miejsc na zaplecze techniczne i różnego rodzaju składowiska, powstaj? plany, by, np. wzorem Paryża, zastanowić się nad możliwości? wznoszenia na czas budowy inwestycji tymczasowych (ale nie w rozumieniu prawa budowlanego) obiektów np., poprzez budowanie zaplecza i placów składowych, które będ? zlokalizowanie nad ulicami.

Dyskusja podczas spotkania dotyczyła także polityka parkingowej miasta. Celem jest, by stwarzać przestrzeń bardziej efektywn? pod k?tem wykorzystania miejsca, kieruj?c się w stronę ł?czenia funkcji użytkowe przestrzeni dla pieszych, kierowców, rowerzystów.

Jednym z pomysłów jest docelowe usunięcie nawierzchniowych miejsc parkingowych i stopniowe przeniesienie parkingów pod ziemię. Celem jest oddanie mieszkańcom przestrzeni, koniecznie jest jednak zastanowienie się nad zmianami zasad dla parkingów podziemnych. Powstaje także pytanie do dalszych rozmów z biznesem - Jak wykorzystać potencjał miejsc parkingowych w istniej?cych biznesowych miejscach parkingowych (centrach handlowych, biurowcach)?

Miasto będzie również dynamiczniej działało w obszarze PPP – dotychczas z sukcesem zrealizowanych zostało już kilka projektów, np. wiaty autobusowe (w koncesji) lub parkingi podziemne. Miasto przygotowuje szereg projektów do zrealizowania, w tym: baseny nad Wisła, zagospodarowanie dużych terenów rozwojowych (np. otoczenie stadionu narodowego, powstanie kwartału z bazarem Różyckiego, zagospodarowanie terenów wokół Hali Gwardii, czy pałacu Lubomirskiego, itp.).

[nggallery id=180]

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!