Izba

Komentarz ambasady Francji na zarzuty o dyskryminację polskich przedsiębiorstw

Publikujemy komentarz ambasady Francji w Polsce wydany w związku z pojawiającymi się zarzutami dotyczącymi dyskryminacji polskich przedsiębiorstw.

Ambasada Francji zapoznała się z kilkoma wypowiedziami prasowymi pana Cezarego Kaźmierczaka, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), który twierdzi jakoby francuska administracja stosowała dyskryminacyjne traktowanie i nadmierne kontrole wobec polskich przedsiębiorstw działających na tamtejszym rynku. Uwagi te wymagają następujących komentarzy.

Teza, zgodnie z którą „we Francji istnieje systemowa polityka niszczenia polskich przedsiębiorstw działających we Francji” jest absurdalna i nieprawdziwa. Francja traktuje wszystkie podmioty z UE obecne na jej rynku na równi i przestrzega zasad rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, podobnie jak europejskiej dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Sposób, w jaki przedsiębiorstwa wdrażają przepisy dotyczące delegowania pracowników, podlega oczywiście kontroli przez właściwe organy, ale kontrole te w żadnym przypadku nie mają charakteru ukierunkowanego ani dyskryminującego. Organy kontrolne, we Francji podobnie jak w pozostałych państwach członkowskich, są zobowiązane sprawdzać otrzymane zgłoszenia lub podejrzenia. Przestrzeganie zobowiązań państw członkowskich w zakresie funkcjonowania rynku wewnętrznego odbywa się pod kontrolą Komisji Europejskiej i TSUE, którego orzeczenia są we Francji w pełni przestrzegane. Ponadto istnieją mechanizmy administracyjne i sądowe, do których można się odwołać kierując zarzuty dotyczące protekcjonizmu. Dotychczas żadne uzasadnione wnioski lub wystąpienia na tej podstawie nie zostały wniesione przez polskie przedsiębiorstwa wobec Francji.

Temat ten był kilkakrotnie omawiany z udziałem polskich władz. Francja zgodziła się powołać w styczniu 2021 r. francusko-polską grupę roboczą ds. dostępu do rynku wewnętrznego, z udziałem przedstawicieli polskiego ministerstwa rozwoju, pracy i technologii z jednej strony i Generalnej Dyrekcji ds. Przedsiębiorstw francuskiego ministerstwa gospodarki i finansów z drugiej. Dotychczas, francuskie władze nie otrzymały żadnych konkretnych dokumentów dotyczących jakiegokolwiek polskiego przedsiębiorstwa, które przez francuską administrację zostałoby potraktowane w sposób dyskryminujący lub stanowiący nadużycie.

Francuskie władze potwierdzają gotowość kontynuowania konstruktywnego dialogu z polskimi odpowiednikami. Godny ubolewania byłby jednak fakt, gdyby taki dialog miał miejsce w kontekście kampanii pomówień i zarzutów opartych na anonimowych i trudnych do zweryfikowania źródłach.

Ambasada Francji pragnie również przypomnieć, że rosnące polskie nadwyżki eksportowe do Francji przeczą oskarżeniom o protekcjonizm.

Przy wymianie handlowej wynoszącej 22 mld euro, co stanowi w ubiegłym roku wzrost o 5,5 % oraz przy dodatnim bilansie handlowym dla Polski wynoszącym 1,6 mld euro, Francja jest jej czwartym partnerem handlowym. Taki jest rzeczywisty stan wymiany handlowej korzystnej dla Polski i dotyczy w szczególności sektora rolnego: w roku 2019, Polska wyeksportowała do Francji 1,66 mld euro produktów rolnych, czyli dwukrotnie więcej niż wyniosła wartość francuskiego eksportu produktów rolnych do Polski (743 milionów euro).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!