Analizy i badania

Kolejna udana aukcja polskiego długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zmniejszyły się do poziomu 1,553 (spadek o 7pb), obligacji 5-letnich zwiększyły się do poziomu 2,086 (wzrost o 3pb), a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 2,665 (wzrost o 4pb)</p>

>

W poniedziałek obroty na polskim rynku długu były wstrzymane z uwagi na dzień wolny od pracy w Polsce. We wtorek mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji widocznym przede wszystkim na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości, do czego przyczyniła się publikacja lepszych od oczekiwań danych nt. produkcji przemysłowej w USA. Od środy do pi?tku utrzymywał się wzrost cen polskiego długu na całej długości krzywej dochodowości. W kierunku spadku rentowności polskich obligacji oddziaływał brak nowych informacji w Minutes FOMC wskazuj?cych na wzrost prawdopodobieństwa szybszego od oczekiwań rynku zacieśniania polityki monetarnej w USA, a także wyraźnie słabsze od konsensusu krajowe dane nt. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. W czwartek miała miejsce również aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 5- i 10-letnich terminach zapadalności o ł?cznej wartości 7,95 mld zł przy popycie równym 10,8 mld zł. Udana aukcja długu oddziaływała w kierunku wzrostu jego cen widocznego szczególnie na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? publikacje wyników badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (wtorkowe indeksy PMI oraz czwartkowy indeks Ifo dla Niemiec). W przypadku realizacji naszych niższych od konsensusu rynkowego prognoz, dane mog? oddziaływać w kierunku wzrostu cen polskich obligacji. Pozytywny dla cen polskiego długu będzie również w naszej ocenie sumaryczny wpływ danych z USA (drugi szacunek PKB, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym, zamówienia na dobra trwałego użytku oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan). Nie oczekujemy istotnego wpływu wyst?pienia Janet Yellen na sympozjum w Jackson Hole na krzyw? dochodowości w Polsce.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!