Aktualności firm stowarzyszonych

Każdy sam sobie skomponuje program świadczeń pozapłacowych - wywiad z Jacques Stern, prezesem grupy Edenred

<p style="text-align: justify;">Dla firm benefity są korzystne ze względów podatkowych, a w rezultacie są bardziej opłacalne również dla pracownika - mówi Jacques Stern, prezes grupy Edenred działającej na rynku świadczeń pozapłacowych i motywacyjnych.</p>

>

Ostatnie lata były trudne dla wielu firm. Jaki miało to wpływ na rynek benefitów, czyli świadczeń pozapłacowych dla pracowników?

Podczas kryzysu firmy na całym świecie, a szczególnie w Europie, starały się znaleźć więcej sposobów, by zwiększyć siłę nabywcz? pracowników, nie zwiększaj?c specjalnie wynagrodzeń w gotówce. Tym bardziej, że często zamrażały wzrost płac. Wielu pracodawców decydowało się ograniczyć zatrudnienie i wtedy pojawiała się kwestia motywacji tych, którzy zostali. A Edenred oferuje rozwi?zania w tym obszarze. Jako grupa całkiem dobrze sobie radziliśmy, rosn?c w ostatnich latach o blisko 10 proc., choć w Europie wzrost był wolniejszy, ok. 3–4 proc.

A jakie benefity były najbardziej atrakcyjne w tych warunkach?

Te zwi?zane z najbardziej podstawowymi potrzebami, czyli posiłkami dla pracowników, oraz zakupami artykułów spożywczych, co jest naturalne w kryzysie. Nawet w zamożnych Niemczech bardzo popularnym świadczeniem jest dofinansowanie zakupów produktów spożywczych w supermarketach oraz karty paliwowe. To również bardzo praktyczne świadczenie, zwłaszcza dla osób o niskich dochodach.

Zastanawiam się, dlaczego firmy po prostu nie podwyższ? im pensji...

Dla firm benefity s? korzystne ze względów podatkowych, a w rezultacie s? bardziej opłacalne również dla pracownika. Gdyby firma wypłaciła zatrudnionemu w gotówce tak? sam? kwotę, jak? finansuje mu kartę żywieniow?, dostałby on efektywnie mniej. Z kolei państwu opłaca się preferencyjne opodatkowanie, gdyż pieni?dze na karcie trafiaj? do legalnej gospodarki i przyczyniaj? się do zwiększenia konsumpcji. W dodatku, jak wynika z naszych badań, takie świadczenia s? bardziej cenione i skuteczniej zwiększaj? lojalność pracowników niż porównywalny dodatek w gotówce.

Da się sporz?dzić listę najbardziej popularnych dziś w świecie benefitów?

To trudne, gdyż jest to w sumie bardzo lokalny biznes. Wiele zależy od zamożności społeczeństwa i tradycji kulturowych w danym kraju. Na przykład w Wielkiej Brytanii w praktyce nie ma specjalnych przerw na lunch, a ludzie zwykle odrywaj? się na 10 minut od pracy i jedz? coś przy biurku. Więc firmy raczej nie funduj? pracownikom kart na posiłki. W zamian chętniej zamawiaj? świadczenia zwi?zane z opiek? nad dzieckiem. Tymczasem we Francji czy we Włoszech 30–45-minutowa przerwa na lunch jest powszechn? tradycj?, więc karty żywieniowe s? dużo bardziej cenionym benefitem. W skali globalnej najbardziej popularne s? świadczenia zwi?zane z posiłkami i zakupami żywności. To ok. 90 proc. całego rynku świadczeń pozapłacowych.

Także w Polsce?

W Polsce jest trochę inaczej, gdyż firmy maj? zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego dofinansowuj? różne pracownicze świadczenia, w tym te zwi?zane z aktywności? sportow? czy urlopami. Benefity z funduszu socjalnego stanowi? ok. 60 proc. rynku, a reszta to świadczenia zwi?zane z posiłkami, których popularność w ostatnich latach szybko rośnie, zwłaszcza w dużych miastach.

Ile może być wart światowy rynek benefitów?

Dokładnych danych nie ma, ale całość pozapłacowych świadczeń pracowniczych wynosi średnio od 5 do 15 proc. wydatków pracowniczych firm. W krajach rozwiniętych jest to bliżej 5 proc., podczas gdy na rynkach wschodz?cych raczej 15 proc., gdyż karty żywieniowe wykorzystywane w supermarketach obejmuj? zakupy dla całej rodziny.

Jakie zmiany widać ostatnio w świadczeniach pozapłacowych?

Przede wszystkim zmienia się forma produktu – przechodzimy z papierowych kuponów na karty elektroniczne. To obniża koszty administracji, ułatwia logistykę, jest zdecydowanie bezpieczniejsze dla użytkownika i daje możliwość obudowania karty dodatkowymi usługami, np. różnymi rabatami, które na bież?co można uaktualniać i które w efekcie podnosz? wartość samego świadczenia. Cały czas wprowadzamy, również w Polsce, nowe produkty, jak np. karta podarunkowa dla dzieci oferowana zamiast tradycyjnych paczek świ?tecznych ze słodyczami lub zabawkami. Ponadto wdrożyliśmy rozwi?zanie w postaci karty obejmuj?cej zarówno świadczenie sportowe, jak i kulturalne. Pracownik sam decyduje, z której formy aktywności skorzysta.

W którym kierunku będzie się rozwijał rynek benefitów?

Trudno to dokładnie określić, gdyż wiele zależy od lokalnej specyfiki. S?dzę jednak, że będziemy zmierzać w kierunku programów dopasowanych coraz bardziej do potrzeb poszczególnych firm i pracowników. Ułatwi to cyfryzacja naszych rozwi?zań – pracodawca będzie zakładał pracownikowi konto benefitowe, z którego ten będzie mógł korzystać, używaj?c karty, smartfona albo komputera. S?dzę, że pracownicy będ? mieli coraz większy wpływ na dobór świadczeń. Sami będ? komponować własny program benefitów, korzystaj?c z ekstrarabatów oraz platformy ze specjalnymi ofertami usług i produktów.

Edenred posiada 16-letnie doświadczenie na polskim rynku, dostarczaj?c szerok? gamę nowoczesnych rozwi?zań i usług w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych w ramach ZFŚS lub innych źródeł finansowania działalności socjalnej. Edenred Polska oferuje produkty w dwóch kategoriach:

  • świadczenia pracownicze:
  • dofinansowanie posiłków
  • podarunek z okazji świ?t, jubileuszy, jako nagrody, zamiast paczek dla dzieci
  • dofinansowanie sportu i kultury
  • dofinansowanie wypoczynku pracowników lub ich dzieci;
  • rozwi?zania podnosz?ce wydajność w obszarach: motywacja i nagrody.

Edenred jest światowym liderem i ekspertem w świadczeniach pozapłacowych motywuj?cych pracowników.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!