Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy wygrywają przed Sądem Najwyższym sprawę dla Ringier Axel Springer Polska

<p style="text-align: justify;">W dniu 29 października 2015 roku Sąd Najwyższy w Warszawie uchylił i przekazał do ponownego rozpoznania zakończoną prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie sprawę z powództwa byłego p.o. dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, przeciwko Ringier Axel Springer Polska (RASP) reprezentowanemu przez kancelarię Kochański Zięba i Partnerzy (KZP).</p>

>

Sprawa dotyczyła artykułu opublikowanego na łamach „Faktu”, opisuj?cego fakt zatrudnienia na wysokim stanowisku w Ministerstwie Edukacji Narodowej osoby, która w przeszłości została prawomocnie skazana wyrokiem za przestępstwo paserstwa. Ponieważ skazanie to uległo zatarciu przed zatrudnieniem tej osoby, S?dy I i II instancji uznały, że w takim przypadku prasa nie miała prawa pisać o fakcie takiego skazania.

Kancelaria KZP zaskarżyła wyrok do S?du Najwyższego. Podstawę przyjęcia przez S?d Najwyższy skargi kasacyjnej do rozpoznania stanowiło zagadnienie prawne wyrażone w skardze kasacyjnej, a dotycz?ce „możliwości publikowania przez prasę, w ramach przyznanej jej ustawowo roli w urzeczywistnianiu prawa obywateli do rzetelnej informacji oraz jawności życia publicznego, informacji o uprzednim skazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu osoby, wykonuj?cej funkcję publiczn?, w sytuacji gdy skazanie to uległo zatarciu.”

S?d Najwyższy, podaj?c ustne motywy rozstrzygnięcia wskazał, że S?d Apelacyjny dokonał zbyt ostrej i literalnej wykładni art. 106 k.k., uznaj?c, że przepis ten ustanawia bezwzględny zakaz pisania o zatartym skazaniu. S?d Najwyższy uchylaj?c zaskarżone rozstrzygnięcie S?du Apelacyjnego podkreślił, że skazanie - nawet zatarte, może mieć znaczenie i w niektórych sytuacjach może być przedmiotem informacji prasowej. Konieczne jest zatem ustalenie, czy w danej sytuacji uzasadnionym jest informowanie opinii publicznej o uprzednim skazaniu bior?c pod uwagę fakt zatrudnienia w organach administracji państwowej.

RASP reprezentowali adwokaci Departamentu Sporów S?dowych i Arbitrażu kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy: mecenas Tobiasz Szychowski, Partner, mecenas Agnieszka Chajewska oraz mecenas Konrad Orlik, Partner.

Tobiasz Szychowski         Agnieszka Chajewska     Konrad Orlik

***

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Ambroziak-Mastalerz:
a.ambroziak(@)kochanski.pl, tel. +48 22  326 96 28
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa
Tel. +48 22 326 9600
fax +48 22 326 9601

www.kochanski.pl

Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy jest firm? świadcz?c? pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Firma została założona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 80 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracuj? ze sob? w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Zespół dysponuje specjalistyczn? wiedz? prawnicz? i doświadczeniem oraz znajomości? rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiada bogat? praktykę w zakresie doradztwa podmiotom z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzedaży detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy.

Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe magazyny, takie jak Chambers & Partners, PLC WhichLawyer, Legal 500 EMEA, EuropeanLegalExperts, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz członkostwu w międzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International   KZP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!