Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Hogan Lovells reprezentuje Fundację Malta w sporze z Ministerstwem Kultury dotyczącym granic wolności słowa

<p style="text-align: justify;" lang="en-US">Na podstawie umowy pomiędzy Fundacją Malta a Ministerstwem Kultury resort zobowiązał się do udzielenia w latach 2016 – 2018 dofinansowania festiwalu teatralnego organizowanego przez Fundację. Ministerstwo bezpodstawnie odmówiło jednak wypłaty dotacji przyznanej na rok 2017, łamiąc tym samym postanowienia zawarte w umowie.</p>

>

W mediach Minister Piotr Gliński argumentował swoj? decyzję wył?cznie obaw?, że kuratela nad festiwalem Olivera Frljića, chorwackiego reżysera kontrowersyjnego spektaklu "Kl?twa" wystawianego w Teatrze Powszechnym w Warszawie, nie gwarantuje "wł?czenia odbiorcy w dialog" i może zagrażać zasadom współżycia społecznego. Wyjaśnienie to stanowi jednak jedynie pretekst, niemaj?cy uzasadnienia w stanie prawnym i faktycznym. Całościowy program wszystkich trzech edycji festiwalu został wcześniej zaakceptowany przez Ministra Glińskiego. Udział i rola Olivera Frljića były znane Ministerstwu w momencie podpisywania umowy, a wystawienie "Kl?twy" nie było planowane w ramach festiwalu Malta. Próba finansowego ukarania Fundacji ze względu na udział Frljića stanowiła przejaw niedopuszczalnego ograniczenia wolności słowa, które może wywrzeć "efekt mroż?cy" na inne instytucje kultury dofinansowywane ze środków publicznych.

Fundacja starała się rozwi?zać sprawę na drodze polubownej, szukaj?c porozumienia z Ministerstwem Kultury. Wobec braku oczekiwanego rezultatu na pocz?tku czerwca br. został złożony pozew o zas?dzenie od Skarbu Państwa przyznanego dofinansowania. Kancelaria Hogan Lovells w ramach swojej działalności pro bono reprezentuje Fundację w tym sporze.

- Minister Kultury i Fundacja Malta zawarli 3-letni? umowę o dofinansowanie festiwalu. Fundacja wywi?zała się ze wszystkich zobowi?zań po jej stronie. Minister bez jakichkolwiek podstaw nie spełnił swoich obowi?zków umownych i odmówił wypłaty przyznanych środków na rok 2017. Fundacja oczekuje wył?cznie realizacji umowy. Pacta sunt servanda. Umowy wi?ż? wszystkich, a już w szczególności organy państwa i Ministra Kultury – podkreśla mec. dr Wojciech Marchwicki z Zespołu Rozwi?zywania Sporów warszawskiego biura kancelarii Hogan Lovells, pełnomocnik Fundacji w procesie.

Fundacja Malta skupia swoje działania wokół upowszechniania kultury oraz tworzenia nietuzinkowych zjawisk artystycznych. Najważniejszym wydarzeniem organizowanym w ramach jej działalności jest Malta Festival Poznań, od którego pochodzi nazwa Fundacji. Festiwal teatralny od 1991 r. stawia sobie za cel stworzenie platformy dla sztuki offowej i obecnie stanowi jedn? z najważniejszych imprez kulturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Sprawa prowadzona jest również przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, której misj? jest rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granic?.  

***

O Hogan Lovells

Hogan Lovells to kancelaria prawna o globalnym zasięgu oferuj?ca kompleksowe usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego w ponad 50 biurach zlokalizowanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Azji, na Bliskim Wschodzie oraz w Australii.

Hogan Lovells jest jedn? z największych kancelarii prawnych w Polsce. Od wielu lat jesteśmy regularnie klasyfikowani w ścisłej czołówce krajowych, jak również międzynarodowych renomowanych rankingów kancelarii prawnych, przygotowywanych przez dziennik Rzeczpospolita, Legal 500 EMEA, Chambers & Partners (Europe oraz Global), IFLR1000 i WTR 1000. Dodatkowo w 2016 roku otrzymaliśmy tytuł „Kancelarii Pro Bono” Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita.

Hogan Lovells „firma" odnosi się do międzynarodowej praktyki prawniczej prowadzonej przez Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US  LLP oraz podmiotów z nimi powi?zanych.

W  celu uzyskania dodatkowych informacji o Hogan Lovells, odwiedź stronę www.hoganlovells.com.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!