Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Gide reprezentowała Wyborowa S.A. w postępowaniu sprzeciwowym przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej

Radca prawny Marta Wojtkowiak z Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu warszawskiego biura kancelarii Gide, z sukcesem reprezentowała Wyborowa S.A. w postępowaniu sprzeciwowym przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej, uniemożliwiając rejestrację znaku towarowego podobnego do znaku „LUKSUSOWA”.

W 2016 r. do EUIPO wpłynął wniosek o rejestrację znaku towarowego, zawierającego słowo „luksusowa" w klasie 33. klasyfikacji nicejskiej tj. dla wódek, wobec którego sprzeciw wniosła Wyborowa S.A., posiadająca wyłączne prawa do zarejestrowanego w 2009 r. europejskiego słownego znaku towarowego „LUKSUSOWA" (zarejestrowanego dla napojów alkoholowych, w tym wódek).

Decyzją z 23 stycznia 2020 r. Urząd odmówił rejestracji znaku towarowego ze względu na jego podobieństwo do zarejestrowanego wcześniej znaku „LUKSUSOWA", które mogłoby wprowadzić opinię publiczną w błąd. Decyzja została podjęta, mimo że zgłoszony znak był znakiem słowno-graficznym, zawierającym, oprócz elementu graficznego cztery słowa, w tym „luksusowa". Urząd, podzielając argumentację przedstawioną w sprzeciwie, uznał że słowa mają charakter opisowy, a spośród nich najbardziej wyróżniającym się jest słowo „luksusowa", na którym skoncentrowała się dalsza analiza. Urząd zgodził się z argumentem podnoszonymi przez pełnomocnika Wyborowa S.A., że zdolność odróżniająca  znaku „LUKSUSOWA" została wzmocniona przez jego wieloletnie używanie oraz rozpoznawalność w kręgu potencjalnych odbiorców, co doprowadziło Urząd do konkluzji, że mimo niskiego poziomu podobieństwa wizualnego oraz fonetycznego i średniego podobieństwa koncepcyjnego między znakami, potencjalni odbiorcy wódek mogliby żywić uzasadnione przekonanie, że zakwestionowany znak towarowy jest nową wersją wcześniejszego znaku towarowego lub nową marką towarów sprzedawanych pod tym znakiem.

Wnioskodawca odwołał się od decyzji, jednak Izba Odwoławcza Urzędu po ponownym przeanalizowaniu sprawy oraz argumentów podniesionych w postępowaniu odwoławczym, podzieliła zapatrywanie Wydziału Sprzeciwów i 20 stycznia 2021 r. utrzymała w mocy wydaną przez niego decyzję

Sprawę w imieniu klienta prowadziła radca prawny Marta Wojtkowiak, zawodowy pełnomocnik przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej, z Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu, kierowanego przez partnera Piotra Sadownika.

„Cieszymy się, że EUIPO wziął w swojej ocenie pod uwagę długą historię znaku towarowego i jego znajomość wśród odbiorców w Polsce i na świecie. Jest to ważna decyzja dla ochrony znaków towarowych, które per se nie mają silnego charakteru odróżniającego, jednak nabyły go dzięki wieloletniej obecności na rynku i rozpoznawalności w kręgu potencjalnych odbiorców" - powiedziała radca prawny Marta Wojtkowiak, prowadząca sprawę z ramienia kancelarii Gide.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!