Aktualności firm stowarzyszonych

Jan Karasek, partner w KPMG: Szerokie zastosowanie chmur obliczeniowych i wynikające z tego korzyści to dla przedsiębiorstw produkcyjnych podstawa tworzenia tzw. Przemysłu 4.0

<p style="text-align: justify;"><strong>Technologie takie, jak mobilny internet, chmury obliczeniowe, internet rzeczy, czy zaawansowana analiza danych, są kluczowe dla zmiany sposobu zarządzania przedsiębiorstwami i tworzenia nowych modeli biznesowych. Już dziś odgrywają one kluczową rolę w transformacji cyfrowej, szczególnie obszaru sprzedaży i obsługi klienta (Digital Customer Experience), zaś w przyszłości mają być również podstawą do zmian w obszarze produkcji (Industry 4.0) – mówił Jan Karasek, partner </strong><strong>w KPMG w Polsce, uczestnik sesji „Zarządzanie. Biznes 4.0” podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.</strong></p>

>

Rośnie znaczenie druku 3D, inżynierii biomedycznej, internetu rzeczy, analizy danych oraz sztucznej inteligencji.

Chmury obliczeniowe i usługi mobilne utrzymaj? czołow? pozycję w perspektywie do 2017 roku, jednak ich przewaga nad pozostałymi nowymi technologiami się zmniejsza – wśród blisko 800 liderów technologii i biznesu w 14 krajach, objętych badaniem KPMG, zanotowano spadki o ok. 15-20 punktów procentowych. Zdecydowanie wzrosło zaś znaczenie takich technologii jak druk 3D (8%), inżynieria biomedyczna (7%), internet rzeczy (7%), zaawansowane analizy danych (6%) oraz sztuczna inteligencja (6%). To technologie przełomowe dla przemysłu, konsumentów i tworzenia nowych modeli biznesowychmówiłpodczas sesji na VII Europejskim Kongresie Gospodarczym w KatowicachJan Karasek, partner w dziale usług doradczych dla sektora nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce.

Główn? przyczyn? wdrożenia technologii chmury obliczeniowej jest zarz?dzanie efektywności? kosztów.

Z innych badań, przeprowadzonych przez KPMG na grupie ponad 500 menedżerów globalnych firm, wynika, że blisko połowa firm wykorzystuj?cych chmury obliczeniowe, czyni to w celu lepszego zarz?dzania efektywności? kosztów IT przedsiębiorstwa. Coraz powszechniejsze, bo wśród 42% firm jest również używanie ich, jako narzędzia do zwiększenia elastyczności i mobilności pracowników, lepszego adresowania potrzeb klientów i partnerów biznesowych (37% firm), czy zaawansowanej analizy danych w celu pozyskiwania informacji zarz?dczych (35% firm) dodał podczas sesji na VII Europejskim Kongresie Gospodarczym w KatowicachJan Karasek, partner w dziale usług doradczych dla sektora nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce.

Chmury obliczeniowe podstaw? tworzenia tzw. Przemysłu 4.0.

Szeroki zakres zastosowania chmur obliczeniowych i wynikaj?ce z nich korzyści stawiaj? w przyszłości tę technologię, jako kluczow? dla przedsiębiorstw produkcyjnych – jedna z podstaw do tworzenia tzw. Przemysłu 4.0 (ang. Industry 4.0). Może ona, jako zdalne repozytoriom danych i nośnik mocy obliczeniowej, tworzyć spójny cyfrowy ekosystem z innymi kluczowymi technologiami, takimi jak: usługi mobilne (zapewnienie swobodnej komunikacji z rożnymi komponentami środowiska produkcyjnego), internet rzeczy (stworzenie mechanizmów automatycznej wymiany danych), zaawansowana analiza danych (zapewnienie informacji zarz?dczej wykorzystuj?cej dane pozyskane ze środowiska produkcyjnego). Poł?czenie tych technologii będzie miało olbrzymi wpływ na tworzenie nowych modeli biznesowych i transformację operacyjn? przedsiębiorstw produkcyjnych podsumował podczas sesji na VII Europejskim Kongresie Gospodarczym w KatowicachJan Karasek, partner w dziale usług doradczych dla sektora nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w  Polsce.

KPMG w Polsce jest partnerem merytorycznym VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywa się w dniach 20-22 kwietnia 2015 r. w Katowicach. Organizatorem największej biznesowej imprezy w Europie Centralnej jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP). Eksperci KPMG w Polsce bior? udział w sesji „Motoryzacja”, „Zarz?dzanie. Biznes 4.0”, „Finansowanie gospodarki” oraz „Rynek pracy”. Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych dla sektora nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce, uczestniczył w sesji „Zarz?dzanie. Biznes 4.0”, w której powoływał się m.in. na wyniki badań KPMG International pt. ’’The Changing Landscape of Disruptive Technologies. Global Technology Innovation Insights – Fall 2014” oraz “KPMG’s 2014 Cloud Survey Report: Elevating Business in the Cloud”.

***

O KPMG:                          

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 162 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.   Więcej na stronie www.kpmg.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!