Analizy i badania

Jak odpowiedzieć na 8 najczęściej zadawanych pytań rekrutacyjnych

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Pytania o wady i zalety, motywację do pracy w danej firmie czy o powód rezygnacji z obecnego miejsca zatrudnienia stale powtarzają się na rozmowach kwalifikacyjnych. Mimo to, wielu kandydatów wciąż nie wie jak dobrze na nie odpowiadać. Oto 8 wskazówek eksperta LeasingTeam, który radzi w jaki sposób udzielać odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rekrutera pytania.</strong></span></span></p>

>

Rozmowa kwalifikacyjna to zwykle pierwsze spotkanie kandydata z pracodawc?. W czasie wywiadu rekrutacyjnego uczestnik procesu chce pokazać się z jak najlepszej strony, a podobno pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Co powiedzieć, aby rozmowa z potencjalnym przełożonym nie była ostatni?? Oto 8 pytań, które kandydat może usłyszeć podczas spotkania i wskazówki naszego eksperta, który na co dzień prowadzi rozmowy z kandydatami, jak na nie odpowiedzieć.  

1. Jakie s? twoje zalety?  

Większość kandydatów jest w stanie bez problemu wymienić swoje pozytywne cechy w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat nie powinien jednak popadać w samozachwyt, ponieważ może to zostać negatywnie odebrane przez rekrutera. Warto pamiętać o kilku cenionych przez pracodawców cechach, które należy wymienić. Po pierwsze samodzielność. W czasach optymalizacji wszelkich procesów, czas jest rzecz? priorytetow?. Mimo że pracodawca zwykle wprowadza nowych pracowników w ich obowi?zki, już od pocz?tku oczekuje od nich dużej samodzielności. Dlaczego? Ponieważ chciałby, aby pozostałe osoby mogły skupić się na powierzonych im zadaniach i nie musiały ci?gle nadzorować „nowych”.  

Pracodawcy chc? zatrudniać specjalistów, którym będ? mogli nie tylko zaufać, ale również nie będ? tracili zbyt wiele czasu na sprawdzanie czy poprawianie ich pracy - komentuje Adrian Stolarski, Team Leader  Sales&Logistics w Dziale Rekrutacji, LeasingTeam Group.  

Kolejna cecha, również bardzo ceniona przez przełożonych, to szybkość uczenia się. Pracownik potrafi?cy sprawnie analizować i przetwarzać informacje, jakie otrzymuje od otoczenia, wykazuje się wysok? wydajności? i dobrze przyswaja now? wiedzę. Odpowiadaj?c na pytanie dotycz?ce zalet warto także wspomnieć o kreatywności i umiejętności szukania niestandardowych rozwi?zań.  

2. Jakie s? twoje wady?  

To pytanie z rodzaju niewygodnych i dodatkowo trudnych, ponieważ w czasie rozmowy kandydat zawsze chce pokazać się z jak najlepszej strony, a wymaga się od niego informacji mog?cych negatywnie wpłyn?ć na przebieg rekrutacji. Warto wystrzegać się odpowiedzi w stylu ,,Jestem zbyt dokładny, wszystko sprawdzam dwa razy i na pocz?tku zajmuje mi to więcej czasu”, ponieważ większość rekruterów i pracodawców słyszało to wielokrotnie i użycie akurat tego przykładu może zostać źle odebrane. Zatem jakie wady, wymienione w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, nie wyeliminuj? kandydata z procesu? Warto wskazywać cechy, które nie s? kluczowe dla stanowiska, na które dana osoba aplikuje. Na przykład nieśmiałość będzie duż? wad?, jeśli praca polega na codziennym kontakcie z klientem, a problemy kandydata z obsług? programu Excel mog? przekreślić jego kandydaturę, jeśli jednym z zadań na danym stanowisku jest codzienna analiza danych.  

Mówi?c o swoich negatywnych cechach kandydat powinien powiedzieć, w jaki sposób je niweluje np. „Czasem za późno chodzę spać, więc rano czuję się zmęczony, ale szybki spacer do pracy poł?czony z porann? kaw? od razu stawia mnie na nogi”. Można również podać cechę, która nie ma wpływu na pracę np. „Nauka języków przychodziła mi raczej z trudności?, dlatego dobrze znam tylko język angielski” – twierdzi Adrian Stolarski z LeasingTeam Group.  

3. Gdzie chciałbyś się znaleźć za 5 lat?  

Udzielenie odpowiedzi: „Na pani lub pana miejscu” na pewno nie zostanie dobrze odebrane przez osobę prowadz?c? rekrutację. W zależności od stanowiska, na które aplikuje kandydat, może powiedzieć, że interesuje go rozwój, chciałby pi?ć się po szczeblach kariery i kiedyś zaj?ć seniorsk? b?dź menedżersk? pozycję. Wraz z rozwojem firmy, do którego z pewności? się przyczyni, chciałby się rozwijać i mieć coraz więcej ciekawych, bardziej odpowiedzialnych obowi?zków.  

W miarę możliwości, warto wcześniej prześledzić, jak wygl?da ścieżka kariery w danej organizacji. To pozwoli poznać praktyki firmy w tym zakresie i ułatwi kandydatowi podjęcie świadomej decyzji o zmianie pracodawcy - uważa Adrian Stolarski z LeasingTeam Group.  

4. Dlaczego chciałbyś pracować w tej firmie?  

Dobrze przemyślana odpowiedź na to pytanie daje kandydatowi szansę na wykazanie się. Warto powiedzieć, że branża, w której działa firma jest nam dobrze znana, ponieważ mamy w niej doświadczenie, interesujemy się t? tematyk?, znamy rynek, posiadamy kierunkowe wykształcenie. Możemy wspomnieć jak nasze doświadczenie mogłoby zostać wykorzystane w firmie.  

Warto prześledzić historię organizacji, poznać orientacyjn? liczbę oddziałów oraz państwa, w których działa. Można również wspomnieć o największych sukcesach firmy. Pracodawca zauważy i z pewności? doceni fakt, że dobrze przygotowaliśmy się do rozmowy – radzi Adrian Stolarski.  

5. Dlaczego chcesz zrezygnować z obecnej pracy?  

Udzielaj?c odpowiedzi na to pytanie, kandydat powinien wystrzegać się mówienia źle o obecnym pracodawcy. Jest to wysoce nieprofesjonalne i stawia uczestnika procesu w złym świetle. Lepiej powiedzieć, że w obecnej pracy nie ma możliwości dalszego rozwoju i odpowiednio to uargumentować. Inne aspekty, które tłumacz? rezygnację to chęć pracy w większej firmie, w środowisku międzynarodowym, spróbowania swoich sił na nowym stanowisku lub w nieco innej branży.  

6. Czym była spowodowana przerwa w zatrudnieniu?

W przypadku, gdy powodem były przyczyny losowe takie jak problemy zdrowotne b?dź rodzinne, kandydat powinien o tym szczere powiedzieć. Rekruter nie powinien dopytywać o szczegóły, ponieważ byłoby to nietaktowne. Może ewentualnie pojawić się pytanie, czy kandydat obecnie będzie mógł w pełni wykonywać swoje obowi?zki, bez narażania zdrowia i czy miejsce pracy będzie musiało być odpowiednio przygotowane.

Czasami przerwa w zatrudnieniu wynika z chęci realizacji pasji np. uczestnik rekrutacji odbył ,,podróż życia’’ albo poświęcił się innej ważnej sprawie, a teraz chciałby już w pełni oddać się pracy. Warto aby kandydat zapewnił pracodawcę, że w najbliższej przyszłości nie będzie już miał podobnych planów – komentuje Adrian Stolarski z LeasingTeam – Natomiast jeśli dostał wypowiedzenie lub jego stanowisko zostało zlikwidowane, powinien szczerze wyjaśnić, jakie były tego przyczyny i zaznaczyć, że było to podyktowane np. zł? sytuacj? w firmie i zwolnieniem kilku osób jednocześnie. Warto również wspomnieć, że bardzo selektywnie wybiera oferty, na które odpowiada, a te nie pojawiaj? się zbyt często, st?d też dłuższa przerwa w zatrudnieniu – dodaje ekspert.

7. Co możesz zaoferować firmie czego nie mog? inni kandydaci?

To pytanie sprawdzaj?ce kreatywność kandydata. Możliwości jest wiele, natomiast ważne, aby pamiętał, jak obecnie wygl?da rynek pracy i co aktualnie jest cenione przez pracodawców. Po pierwsze warto stawiać na innowacyjne pomysły umożliwiaj?ce nie tylko rozwój firmy oraz samego kandydata, ale także pozostałych pracowników.

W dzisiejszych czasach, w których pracodawcy walcz? o pracowników, ważnym aspektem jest lojalność. Warto, aby kandydat wspomniał, że zdaje sobie sprawę, że rozwój pracownika w organizacji to kilkuletni proces i, że chciałby zwi?zać się z firm? na dłużej – uważa Adrian Stolarski z LeasingTeam Group.

8. Jakie s? 3 rzeczy, które twój poprzedni szef, chciałby u ciebie udoskonalić?

To zagadnienie o nieco podobnym charakterze jak pytanie o wady. Jego celem jest sprawdzenie, jak kandydat radzi sobie w trudnych sytuacjach i dlatego odpowiedź na to powinna być nieco inna, bardziej niestandardowa. Zamiast mówić o niedoci?gnięciach, kandydat może powiedzieć o rzeczach, w których jest dobry, choć to wcale nie oznacza, że nie mógłby być jeszcze lepszy.

W zależności od stanowiska, na które aplikuje, kandydat może powiedzieć o takich cechach jak np. umiejętność dotarcia do nowych rynków sprzedaży, po maksymalnej eksploatacji tych już znanych, czy natychmiastowe reagowanie na problemy pojawiaj?ce się w zespole. Niezależnie od stanowiska, na jakie aplikuje kandydat, powinien przedstawiać cechy, które może jeszcze udoskonalić, a nie takie, których powinien się pozbyć. W końcu od mistrzów świata trenerzy również wymagaj?, żeby poprawiali swoje wyniki - twierdzi Adrian Stolarski z LeasingTeam Group.

Nigdy nie ma gwarancji, że wspomniane w tekście pytania pojawi? się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, chociaż pewnie z części? z nich większość kandydatów już się spotkała lub jeszcze spotka. Sugerowane w tekście odpowiedzi nie gwarantuj?, że uczestnik procesu otrzyma wymarzon? posadę. Natomiast odpowiednie przygotowanie się do rozmowy i przemyślenie kilku wariantów z pewności? może przyczynić się do pomyślnego zakończenia procesu, zarówno dla kandydata, jak i pracodawcy.

***

Grupa Kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad 12 lat wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. GK LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji, optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi oraz w transgranicznym delegowaniu pracowników. GK LeasingTeam świadczy usługi na terenie Polski za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz prowadzi działalność w Niemczech, Austrii i Norwegii. Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.  

LeasingTeam Group na LinkedIn

Kontakt dla dziennikarzy:

Julita Włodarczyk–Ossowska
Starszy Specjalista ds. Komunikacji
Tel.: +48 22  460 50 28
Kom.: +48  602  33 27 09
j.wlodarczyk@leasingteam.pl  

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: +48 22 460 50 41
Kom.: +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!