Izba

Innowacje i nowe technologie nadzieją na zwycięstwo w walce ze zmianami klimatu

6 grudnia w ramach RDV Biznesu, na którym zaprezentowaliśmy wyniki badania CSR w praktyce - barometr CCIFP (raport z badania >>>) odbyła się debata ekspertów na temat przyszłości Celów Zrównoważonego Rozwoju, w której udział wzięli:

  • Michał Kurtyka, były Minister Klimatu i Środowiska, Prezydent COP24
  • Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland
  • Maria Andrzejewska, Dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa
  • Ewa Deperas-Jarczewska, Menadżerka Zespołu ds. Corporate Sustainability, Credit-Agricole Bank Polska

Dyskusję poprowadził Paweł Oksanowicz, z Muzo FM, który poprosił uczestników o podsumowanie ostatniej edycji COP27, które odbyło się w listopadzie w Egipcie. Michał Kurtyka, zwrócił uwagę, że żyjemy w bardzo dynamicznych czasach. Po upadku żelaznej kurtyny nowy rodzaj jedności przyczynił się do zawarcia porozumień klimatycznych, lecz także spotęgował proces globalizacji. Dzisiejsza rzeczywistość naznaczona przez pandemię, wojnę w Ukrainie, następnie inflację i problemy energetyczne doprowadziła to zaburzenia klasycznego porządku geopolitycznego i przesunięcia osi wpływów na wschód. Na tegorocznym COP udało się wynegocjować nowe fundusze, jednak wypełnienie ich szczegółów finansowych zajmie kilka lat. Wobec podzielonego świata i wolnego tempa zmian niezbędne są alternatywne sposoby współpracy międzynarodowej.

Kamil Wyszkowski podkreślił ze COP27 był pierwszym szczytem z większością reprezentantów pochodzących z Afryki i Bliskiego Wschodu. Pomimo skomplikowanych relacji chińsko-amerykańskich istnieją obszary zgody, szczególnie w kontekście wykorzystania niektórych technologii. Wyzwaniem dla uruchomienia środków finansowych i zaangażowania biznesu jest kwestia transparentności i bezpieczeństwa. W krajach Afryki toczy się obecnie 25 wojen, a to tutaj potrzebne jest finansowanie. Brak stabilności politycznej, ale też wysoki poziom korupcji uniemożliwiają działania biznesowi, a fundamentalne zmiany będą możliwe jedynie, gdy będą one się finansowo opłacały firmom.

Ewa Deperas-Jarczewska wspomniała, że problemem dla biznesu jest postrzeganie celów zrównoważonego rozwoju jako ogólnych wytycznych, bez przełożenia na konkretne działania. Biznes ma dużą siłę i szansę żeby wprowadzić zmiany, potrzeba jednak ekspertów i budowania partnerstw.

Maria Andrzejewska zwróciła uwagę na koszty organizacji takich wydarzeń jak COP, a także nikłą rolę kobiet w negocjacjach i rozmowach o klimacie. Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju będzie wyjątkowo trudna, a dodatkowym wyzwaniem jest trudność w pozyskaniu i analizie danych.

Ewa Deperas-Jarczewska podkreśliła, że nie można traktować celów osobno, lecz należy myśleć o zależnościach pomiędzy nimi. Trzeba również wspierać innowacje oraz nowe technologie. Ponadto przytoczyła wyniki badań przeprowadzonych przez Credit Agricole, z których wynika, iż Polacy są świadomi sytuacji klimatycznej jednak nie są skłonni do wyrzeczeń i aktywnego przeciwdziałania zmianom.

Na rolę technologii, uwolnienia patentów, a także rolę edukacji klimatycznej zwrócili uwagę wszyscy rozmówcy, podkreślają, że istnieją już dostępne technologie, które mogą upowszechnić czyste rozwiązania w zakresie pozyskiwania i przetwarzania energii.

 

Poznaj wyniki badania CSR w Praktyce, barometr CCIFP >>>

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!