Analizy i badania

Indeksy PMI w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2962 (osłabienie złotego o 0,1%).</p>

>

W poniedziałek rano doszło do umocnienia złotego w reakcji na decyzję agencji S&P o podniesieniu polskiego ratingu. We wtorek i w środę kurs EURPLN był relatywnie stabilny i oscylował wokół poziomu 4,29. W czwartek doszło do osłabienia złotego wraz ze zwiększeniem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej wzrostem indeksu VIX. Mniejszemu popytowi na ryzykowne aktywa sprzyjał jastrzębi wydźwięk Minutes po wrześniowym posiedzeniu FOMC. W pi?tek kurs złotego ustabilizował się na poziomie zbliżonym do czwartkowego zamknięcia.

Z uwagi na naturę ubiegłotygodniowego osłabienia złotego, które było przede wszystkim skutkiem wzrostu światowej awersji do ryzyka, złoty tracił również względem innych głównych walut. W efekcie w ubiegłym tygodniu polska waluta osłabiła się względem dolara amerykańskiego (o 0,6%) oraz franka szwajcarskiego (o 0,1%). Złoty nieznacznie umocnił się natomiast względem funta brytyjskiego (o 0,3%), czemu sprzyjał wzrost kursu EURGBP po tym jak szczyt UE w sprawie Brexitu nie przyniósł porozumienia pomiędzy Wielk? Brytani? a UE.

Wyniki exit poll wskazuj?ce na zwycięstwo PiS w wyborach samorz?dowych s? w naszej ocenie neutralne dla złotego. Pi?tkowa lepsza od oczekiwań rynkowych decyzja agencji ratingowej Moody’s (obniżka ratingu do Baa3 przy zmianie perspektywy z negatywnej na stabiln?) będzie naszym zdaniem oddziaływała w kierunku wzrostu kursu EURUSD i spadku kursu EURPLN w tym tygodniu (patrz powyżej).

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będ? zaplanowane na środę wstępne wyniki badań koniunktury w najważniejszych gospodarkach strefy euro (PMI). W przypadku realizacji naszych zbliżonych do konsensusu rynkowego prognoz dane nie będ? miały jednak istotnego wpływu na kursu złotego. Ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty będzie miała także publikacja indeksu Ifo dla Niemiec oraz liczne dane z USA (wstępny szacunek PKB, sprzedaż nowych domów, wstępne zamówienia na dobra trwałe, finalny indeks Uniwersytetu Michigan). Uważamy, że zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC nie będzie miało istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!