COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Huśtawka na krajowym rynku długu

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,33 (wzrost o 2 pkt.), 5-letnie do poziomu 1,46 (wzrost o 20pb), a 10-letnie do 1,57 (wzrost o 27pb). Po gwałtownym spadku stawek IRS odnotowanym dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 9.03.2020) w ubiegłym tygodniu doszło do ich silnego wzrostu w ślad za rynkiem niemieckim. Wzrost stawek IRS był szczególnie wyraźny w drugiej części tygodnia, co związane było w naszej ocenie z mniejszą od oczekiwań rynku skalą łagodzenia polityki pieniężnej przez EBC, a także ogłoszeniem przez niemiecki rząd planów uruchomienia pakietu stymulacji fiskalnej na wielką skalę (patrz powyżej). Krajowe dane o inflacji pozostały w cieniu nastrojów globalnych związanych z epidemią COVID-19.

Piątkowe oświadczenie prezesa A. Glapińskiego sugerujące, że obniżka stóp procentowych w Polsce nastąpi szybciej niż tego dotąd oczekiwał rynek, może oddziaływać w kierunku obniżenia krótkiego końca krzywej dochodowości. Do podwyższonej zmienności stawek IRS, szczególnie na długim końcu krzywej, może przyczynić się ogłoszony w ubiegłym tygodniu przez prezydenta USA D. Trumpa stan wyjątkowy, który będzie miał istotny wpływ na perspektywy wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. Zaskakująca skala wczorajszego łagodzenia polityki pieniężnej przez FED powinna przyczynić się do spadku stawek IRS. Przewidziane na ten tydzień publikacje danych z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, sprzedaż domów na rynku wtórnym, pozwolenia na budowę, rozpoczęte budowy), Niemiec (indeks ZEW) oraz Polski (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bilans płatniczy) będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!