Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Grupa Renault przekroczyła wyznaczony cel dekarbonizacji transportu towarowego

  • W latach 2018-2021 Grupa Renault obniżyła o niemal 7% emisję dwutlenku węgla związaną z transportem swoich towarów na terenie Europy w zakresie określonym inicjatywą FRET 21.
  • FRET 21 skupia podmioty z branży transportowej i logistycznej, ma na celu zmniejszenie wpływu transportu na środowisko i jest monitorowany przez ADEME (Agencja Ochrony Środowiska i Zarządzania Energią) oraz Stowarzyszenie Użytkowników Transportu Towarowego (AUTF).
  • Grupa Renault od dnia przystąpienia do inicjatywy w 2015 roku obniżyła emisję CO2 związaną z działalnością logistyczną na terenie Europy o 15%.
  • Udział w inicjatywie jest elementem strategii dekarbonizacji Grupy, której celem jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2040 roku w Europie i do 2050 roku na świecie.

W latach 2018-2021 Grupa Renault zmniejszyła o 6,9% swój ślad węglowy związany z transportem towarowym w Europie i przekroczyła wyznaczony cel 5,3%. Wyniki te zostały potwierdzone w ramach inicjatywy FRET 21, skupiającej podmioty z branży transportowej i logistycznej, monitorowanej przez Agencję Ochrony Środowiska i Zarządzania Energią (ADEME) oraz Stowarzyszenie Użytkowników Transportu Towarowego (AUTF), która zachęca organizatorów załadunku części i pojazdów do zmniejszenia wpływu transportu na środowisko.

Od dnia przystąpienia do inicjatywy w 2015 roku, Grupa Renault zmniejszyła łączną emisję CO2 związaną z działalnością logistyczną na terenie Europy o 15% dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wprowadzonym przez pion zarządzania łańcuchem dostaw, takim jak ekologiczne projektowanie opakowań czy zmniejszanie średniej długości pokonywanych tras.

Pion zarządzania łańcuchem dostaw Grupy Renault zamierza kontynuować działania na rzecz dekarbonizacji. Zobowiązał się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla na jeden pojazd o 30% w skali światowej do 2030 roku.

Florence Ughetto, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju i logistyki w pionie zarządzania łańcuchem dostaw Grupy Renault, mówi: Od ponad 10 lat zajmujemy się opracowywaniem rozwiązań pozwalających na zmniejszenie śladu środowiskowego naszych łańcuchów dostaw. Polega to w szczególności na coraz częstszym korzystaniu z transportu multimodalnego i zwiększaniu współczynnika wypełnienia kontenerów i ciężarówek, a także na ekoprojektowaniu naszych opakowań i zmniejszaniu średniej długości pokonywanych tras. To właśnie systematyczna współpraca z poszczególnymi podmiotami naszej Grupy i naszymi dostawcami, z uwzględnieniem specyfiki naszych instalacji produkcyjnych, pozwoliła nam po raz drugi z rzędu osiągnąć, a nawet przekroczyć wyznaczone cele w zakresie obniżania emisji CO2.

Pierre Lupoglazoff, kierownik projektu EVE (Engagements Volontaires pour l’Environnement – „Dobrowolne zobowiązanie na rzecz ochrony środowiska”) w ADEME, dodaje: Renault jako jeden
z kluczowych podmiotów zarządzania łańcuchem dostaw w skali światowej jest ściśle i stale zaangażowane w naszą inicjatywę FRET 21. Działania marki są konkretne i bardzo bezpośrednie, co jest gwarancją sukcesu. Są one opracowywane wspólnie z dostawcami usług transportowych w ramach partnerskiej współpracy.

Trzy główne kierunki działań na rzecz dekarbonizacji:

1. Systematyczne rozwijanie transportu multimodalnego:

Pion zarządzania łańcuchem dostaw współpracuje z przewoźnikami, by zwiększyć udział transportu kolejowego względem transportu ciężarowego. Przykładowo dzięki wykorzystaniu transportu kolejowego z krajów Europy Wschodniej do Francji udało się uniknąć emisji 2 600 ton CO2

2.Zmniejszanie długości pokonywanych tras w przeliczeniu na metr sześcienny:

- Poprzez optymalizację stopnia załadunku ciężarówek i wypełnienia opakowań: Pion zarządzania łańcuchem dostaw stworzył szereg narzędzi cyfrowych do wizualizacji ciężarówek
w 3D, służących optymalizacji wypełnienia przestrzeni ładunkowej. Działania te pozwoliły uniknąć emisji 12 000 ton CO2 do atmosfery. Ponadto zespół specjalistów skupił się na zmniejszaniu liczby wykorzystywanych opakowań i zwiększaniu gęstości upakowania w celu optymalizacji liczby części w jednym opakowaniu. Efekt: ponad 8 800 ton niewyemitowanego CO2.

- Poprzez zmniejszenie pokonywanych odległości: celem jest tutaj przybliżenie sieci dostawców do miejsc produkcji, aby zmniejszyć liczbę pokonywanych kilometrów w przeliczeniu na metr sześcienny. Tak stało się na przykład we Francji dzięki rozwojowi klastra ElectriCity, specjalizującego się w produkcji samochodów elektrycznych, w strefie którego – w pobliżu trzech usytuowanych na tym terenie zakładów produkcyjnych – powstał cały ekosystem dostawców. Te działania pozwoliły uniknąć emisji 6 120 ton CO2.

3. Poprawianie miksu energetycznego i efektywności energetycznej przewoźników:

Pion zarządzania łańcuchem dostaw monitoruje przewoźników za pośrednictwem kwestionariusza ECO2, który umożliwia zbieranie informacji związanych z wpływem ich działalności na środowisko –
w szczególności takich jak średnie zużycie paliwa – oraz uwzględnienie ich zobowiązań dotyczących obniżania emisji CO2 w nadchodzących latach. Efekt: obniżenie emisji CO2 o 5 700 ton.

Grupa Renault

Grupa Renault reprezentuje awangardę powstającej, nowej koncepcji mobilności. Dzięki Aliansowi z Nissanem i Mitsubishi Motors oraz unikatowemu know-how w napędach elektrycznych, a także wzajemnie dopełniającym się czterem markom (Renault, Dacia, Alpine i Mobilize) oferuje klientom zrównoważone i innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności. Działa w ponad 130 krajach i w 2021 roku sprzedała 2,7 mln samochodów. Blisko 111 000 pracowników każdego dnia realizuje misję Grupy, aby mobilność zbliżała ludzi. Grupa, gotowa do podjęcia wyzwań na drogach i w sporcie, realizuje ambitny projekt transformacji, skupiony na generowaniu wartości. Projekt zakłada rozwój innowacyjnych technologii i usług, nowej zelektryfikowanej oraz jeszcze bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej gamy samochodów. W odpowiedzi na wyzwania związane z ochroną środowiska Grupa Renault wyznaczyła sobie ambitny cel osiągnięcia neutralności węglowej w Europie do 2040 roku. https://www.renaultgroup.com/

Inicjatywa FRET 21

Inicjatywa FRET 21, realizowana w ramach europejskiego projektu EVE, ma na celu zachęcenie firm zlecających do pełniejszego uwzględniania wpływu transportu i logistyki w ich strategii zrównoważonego rozwoju. Każda firma pragnąca przystąpić do programu podpisuje z ADEME trzyletnie porozumienie, w ramach którego określa, o ile zamierza obniżyć swoją emisję CO2 i zobowiązuje się do podjęcia działań, które pozwolą na osiągnięcie tego celu. https://fret21.eu/page-actualite/

Kontakty z prasą:

Juliette Faucon | juliette.faucon(@)renault.com | +33 7 89 27 09 92

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!