Partnerzy

Grupa Pernod Ricard rozpoczyna pierwszą globalną kampanię korporacyjną pod hasłem „Be A Convivialist!”

<p style="text-align: justify;" lang="fr-FR" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: small;">Grupa Pernod Ricard już od wielu lat realizuje swoje działania w oparciu o wizję „Creators of Conviviality”. Ideą firmy jest <strong>Conviviality – wartość oznaczająca tworzenie serdecznej atmosfery, odzwierciedlająca gościnność, towarzyskość, ciepło i radość płynącą z chwil spędzonych z bliskimi</strong>. Jednak w dzisiejszym świecie Conviviality zdaje się być coraz mniej, a potrzebujemy jej bardziej niż kiedykolwiek. Takie wnioski wyłaniają się z globalnego badania przeprowadzonego przez OpinionWay w 11 krajach na 5 kontynentach, z udziałem prawie 11 500 respondentów. Wyniki te stały się podstawą rozpoczynającej się właśnie globalnej kampanii 360° Grupy Pernod Ricard. Jest ona swoistym wezwaniem, aby w świecie, który coraz mniej miejsca pozostawia na Conviviality, nadal praktykować tę sztukę. </span></p>

>

Główne wnioski z badania przeprowadzonego w ramach kampanii s? następuj?ce:

 • 91% respondentów uważa, iż Conviviality przekłada się na dobre samopoczucie,
 • 61% jest zdania, że w obecnym świecie znaczenie tej idei jest mniejsze niż jeszcze 5 lat temu.
 • Największymi pesymistami s? Francuzi (82%), a po nich Niemcy (73%).
 • 67% Millenialsów (osób w wieku 18-34 lat) żałuje, że coraz rzadziej spotyka się z przyjaciółmi z powodu korzystania z mediów społecznościowych.
 • Za mistrzów kreowania serdecznej atmosfery spotkań uważaj? się mieszkańcy Meksyku, za którymi plasuj? się kolejno obywatele Hiszpanii, Brazylii, Chin oraz Indii.  

Film dokumentalny ukazuj?cy mistrzów Conviviality na całym świecie

Kluczowym elementem nowej kampanii Grupy Pernod Ricard jest film dokumentalny zatytułowany „The Power of Conviviality”, zrealizowany przez studio Elephant At Work. Celem filmu było zebranie autentycznych opowieści ludzi z całego świata, mówi?cych o tym, jak? rolę Conviviality pełni w ich życiu. Z zebranego materiału wyłania się inspirowany prawdziwym życiem obraz, ukazuj?cy chwile spędzone z innymi jako źródło szczerej radości.  

Ekipa filmowa odwiedziła 12 różnych miejsc na świecie, pokazuj?c wiele różnorodnych zachowań towarzyskich: od spotkania w barze karaoke w Szanghaju, przez wspólne wyjście przyjaciół w Marsylii, elegancki obiad w Nowym Orleanie, świętowanie Sylwestra w Berlinie, po spędzanie czasu w barze na Brooklynie i ślub na Goa. Każda z tych okazji ilustruje uniwersaln? potrzebę bycia razem w świecie, w którym ludzie pozostaj? ze sob? w nieustaj?cym kontakcie, a jednak coraz rzadziej znajduj? czas na spotkania twarz? w twarz.  

Materiał można obejrzeć na dedykowanej platformie www.theconvivialists.com. Jest on przeznaczony dla każdego kto chciałby żyć w duchu Conviviality, czyli dla tych, którzy ceni? serdeczność, poznawanie nowych ludzi i dzielenie się doświadczeniami.  

Każdy, kto odwiedzi stronę www.theconvivialists.com będzie mógł zobaczyć także:

 • pogłębione portrety każdego z bohaterów filmu,
 • manifest wzywaj?cy do praktykowania sztuki Conviviality,
 • szczegółowe wyniki sondażu przeprowadzonego przez OpinionWay,
 • treści redakcyjne analizuj?ce ludzk? potrzebę życia w duchu Conviviality.

Współpraca z Vice

W ramach najnowszej kampanii, Grupa Pernod Ricard nawi?zała współpracę z Vice, dzięki której powstanie wyj?tkow? seri? reportaży z całego świata, przygotowanych z udziałem Laurence’a Corneta i fotografa Stéphane’a Lavoué (laureata Niepce Award 2018), znanego z prac dla „The New York Times”, brytyjskiego „The Times”, a także „Le Figaro” i „Le Monde”. Wykorzystuj?c swoje umiejętności, Laurence i Stéphane wyrusz? w poszukiwaniu ducha Conviviality, spotykaj?c na swojej drodze prawdziwych ambasadorów dzielenia się radości? płyn?c? z czasu spędzonego w gronie bliskich.  

Dokument, który powstawał przez kilka miesięcy, zabierze widzów na mała irlandzk? wyspę, aby odkryć tajemnice legendarnego pubu, pokaże grupę surferów żyj?cych gdzieś między Pacyfikiem a Amazoni? w Kolumbii. Przeniesie nas na Kubę, gdzie życzliwość jest niczym religia, a także do osobliwego królestwa we Włoszech, a także do Chin i społeczności kobiet żyj?cych u stóp Himalajów.  

Jak mówi Alexandre Ricard, Prezes i CEO Pernod Ricard:„W dzisiejszym świecie widać prawdziw? potrzebę nawi?zywania kontaktów i wspólnego przeżywania chwil.  Towarzyskość i serdeczność, czyli Conviviality, to dla Grupy Pernod Ricard coś więcej niż tylko wartość korporacyjna. To podstawa istnienia naszej Grupy. Ideę tę codziennie swoim zachowaniem odzwierciedla 19 000 naszych pracowników na całym świecie. Ten sposób myślenia znakomicie oddaje życiowe motto mojego dziadka, Paula Ricarda, który zachęcał wszystkich swoich pracowników, aby „każdego dnia zaprzyjaźniali się z kimś nowym”.

Badanie OpinionWay* „Czy żyjemy w świecie Conviviality?”  

Firma badawcza OpinionWay wraz z Grup? Pernod Ricard przeanalizowała odpowiedzi 11 487 respondentów z Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, Indii, Chin, RPA, Brazylii i Meksyku. Zebrany materiał to prawdziwa kopalnia interesuj?cych spostrzeżeń.  

Conviviality jest dla nas dobra:

 • 91% respondentów twierdzi, że jest ona źródłem dobrego samopoczucia,
 • 90% kojarzy j? z chwilami szczęścia i radości,
 • dla 79% wi?że się ona z kontekstem wspólnego jedzenia i picia,
 • wyróżniaj? się respondenci z Chin, z których 66% preferuje kolację w restauracji.  

Aż 78% badanych uważa, że ich kraj jest miejscem sprzyjaj?cym idei Conviviality:

 • pierwsza pi?tka krajów, których mieszkańcy uznaj? swoje państwo za sprzyjaj?ce tej wartości, to: Meksyk (92%), Hiszpania (87%), Brazylia (86%), Indie (84%) oraz Chiny (83%),
 • Europejczycy oceniaj? otwartość swoich krajów bardziej surowo. Jedynie 62% Francuzów myśli o ojczyźnie jako o miejscu wspieraj?cym ducha Conviviality, i jest to odsetek niższy niż wśród Brytyjczyków (67%) czy Niemców (69%).  

Jednocześnie większość respondentów przyznaje, że idea Conviviality traci na znaczeniu:

 • prawie 60% uznaje, że ich kraj jest mniej przyjazny niż 5 lat temu,
 • uwagę przykuwa wyłaniaj?cy się z badania obraz Francji. Aż 76% obywateli tego kraju zauważa, że Francja stała się miejscem mniej serdecznym,
 • mieszkańcy Indii (57%) oraz Meksyku (52%) to jedyne narodowości, które uważaj?, że w ich krajach idea Conviviality zyskała na znaczeniu w porównaniu ze stanem sprzed 5 lat.  

Coraz mniejsze znaczenie towarzyskości i serdeczności obserwowane jest również w skali ogólnoświatowej:

 • większość respondentów (61%) twierdzi, że świat sprzyja zachowaniom w duchu Conviviality w mniejszym stopniu niż 5 lat temu,
 • w tym obszarze szczególnie pesymistyczni s? Francuzi, spośród których 82% ocenia świat jako miejsce mniej serdeczne niż wcześniej. Drugie miejsce w tej kategorii zajmuj? Niemcy (73%).  

Jako preferowany sposób interakcji z bliskimi, komunikacja elektroniczna coraz bardziej wypiera inne formy (jak rozmowy telefoniczne i spotkania twarz? w twarz):

 • 63% respondentów korzysta głównie z SMSów i komunikatorów do kontaktowania się z bliskimi,
 • kraje z najwyższym odsetkiem osób korzystaj?cych z komunikacji elektronicznej to: Brazylia (83%), Meksyk (80%) i Hiszpania (79%),
 • Francja wyróżnia się szczególnym przywi?zaniem do rozmowy – 76% badanych Francuzów preferuje rozmowy telefoniczne jako formę kontaktu z bliskimi.  

Większość badanych jest zdania, że w obecnych czasach poznaje się mniej nowych osób w prawdziwym życiu, niż było to możliwe 5 lat temu (54%).

 • Z wyj?tkiem Chińczyków (70%) i Meksykanów (60%), którzy uważaj?, że częściej spotykaj? swoich krewnych.  

Filmowy seans w domu czy wyjście ze znajomymi?

 • 77% respondentów na całym świecie przyznało, że zdarza im się odmówić spotkania ze znajomymi, ponieważ wol? zostać w domu i obejrzeć serial albo film.
 • Najczęściej przyznaj?cymi się do tego s? obywatele: Indii (91%), Brazylii (88%) i RPA (85%).
 • Francja pozostaje niezłomna i nie poddaje się temu trendowi – większość respondentów (51%) twierdzi, że nigdy nie dokonało takiego wyboru.
 • W tej kwestii wyróżniaj? się ludzie młodzi: 87% Millenialsów z całego świata stawia sprawę jasno i przyznaje, że uległo pokusie obejrzenia filmu lub serialu w zamian za wyjście ze znajomymi.  

Badania wyraźnie pokazuj?, iż znaczenie Conviviality jest szczególnie zagrożone wśród grupy Millenialsów ze względu na ich rosn?ce przywi?zanie do świata digitalowego:

 • 2/3 badanych przyznaje, że coraz rzadziej spotyka się ze znajomymi,
 • 64% widzi u siebie uzależnienie od technologii, które chciałoby zwalczyć,
 • 60% zauważa, że przez media społecznościowe charakter ich relacji z innymi staje się coraz bardziej powierzchowny,
 • 28% respondentów przyznaje, że osobiście zna niespełna 1/4 swoich znajomych na Facebooku, a tylko 46% twierdzi, że zna większość,
 • Chiny, Indie i Meksyk wyróżniaj? się – ponad 2/3 respondentów z tych krajów twierdzi, że nigdy nie spotkało ponad połowy swoich znajomych z mediów społecznościowych.  

*Badanie objęło 11 487 respondentów z 11 krajów: Francji (1034), Wielkiej Brytanii (1053), Niemiec (1058), Hiszpanii (1064), USA (1051), Meksyku (1052), Brazylii (1051), Indii (1031), Chin (1050), Australii (1035) oraz RPA (1008). Wywiady przeprowadzono w dniach 26.11-12.12.2018 r. Każda publikacja dotycz?ca ww. badania – częściowa lub całościowa – musi być opatrzona pełnym, niezmienionym tytułem „Badanie OpinionWay dla Pernod Ricard” i żaden cytat nie może być oddzielony od tego tytułu. OpinionWay określa, że margines błędu w badaniu wynosi od 1,5 do 3 punktów dla każdej próby z danego kraju. Badanie przeprowadzono zgodnie z ISO 20252.  

Film dokumentalny „The Power of Conviviality” można również obejrzeć na profilu Grupy Pernod Ricard oraz na portalu YouTube: youtu.be/wG9OWnP8lvQ &nbsp;

***

O Grupie Pernod Ricard

Grupa Pernod Ricard jest drugim największym producentem win i napojów alkoholowych na świecie. W roku obrotowym 2017/18 jej sprzedaż skonsolidowana wyniosła 8,987 mld euro. Grupa powstała w 1975 roku poprzez poł?czenie spółek Ricard i Pernod. Grupa Pernod Ricard nieustannie rozwija się poprzez wzrost organiczny jak również akwizycje wzmacniaj?ce portfolio Seagram (2001), Allied Domecq (2005) i Vin&Sprit (2008). Portfolio Grupy Pernod Ricard obejmuje najbardziej prestiżowe marki sektora: wódkę Absolut, pastis Ricard, szkockie whisky Ballantines ’s, Chivas Regal, Royal Salute i Glenlivet, irlandzk? whiskey Jameson, koniak Martell, rum Havana Club, gin Beefeater, likier Malibu, szampany Mumm i Perrier-Jouët, a także wina Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo i Kenwood. Pernod Ricard zatrudnia około 18 900 pracowników. Pernod Ricard wierzy w zdecentralizowan? organizację – działa poprzez sześć Spółek Właścicieli Marek (tzw. Brand Companies), zarz?dzaj?cych globalnie markami i produkcj?, oraz poprzez 86 firm dystrybucyjnych odpowiedzialnych za sprzedaż i marketing na rynkach lokalnych (tzw. Market Companies) utworzonych na każdym kluczowym rynku. Grupa realizuje politykę zrównoważonego rozwoju i promuje odpowiedzialne spożycie alkoholu. Pernod Ricard opiera swoj? strategię i cele na trzech głównych wartościach, które kieruj? jej rozwojem: duchu przedsiębiorczości, wzajemnym zaufaniu i silnym poczuciu etyki. Spółka Pernod Ricard notowana jest na giełdzie Euronext (Pasek informacyjny: RI; kod ISIN: FR0000120693) oraz należy do indeksu CAC 40. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.pernod-ricard.com  

Wyborowa Pernod Ricard to część globalnego holdingu Pernod Ricard, obecnego na ponad 80 rynkach świata. Grupa Pernod Ricard w Polsce jest obecna od połowy lat 90-tych, pocz?tkowo jako dystrybutor marek międzynarodowych. W 2001 roku holding podj?ł strategiczn? decyzję o nabyciu Polmosu Poznań, a wraz z nim marki Wódka Wyborowa. W 2008 roku podczas integracji z V&S Grupa Pernod Ricard stała się właścicielem kolejnych lokalnych marek wódki, takich jak wódka Luksusowa, Pan Tadeusz, czy Siwucha. Na polskim rynku firma koncentruje się na dynamicznym rozwoju międzynarodowych marek w segmencie premium oraz na wzmacnianiu portfela wódek lokalnych.  

Więcej informacji na temat kampanii Wyborowa Pernod Ricard znajduje się na stronie: https://www.pernod-ricard.com/pl-pl/wyborowa/media/artyku%C5%82/  

Informacji udzielaj?:  

Wyborowa Pernod  Ricard
Zuzanna Baranowska  
Tel: 696 477 350  
@ zuzanna.baranowska(@)pernod-ricard.com

  MSL
Anna Ginter
Tel: 608 392 756
@  anna.ginter(@)mslgroup.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!