Aktualności firm stowarzyszonych

Fraikin Polska rozpoczęło współpracę z ING Lease Polska!

<p style="text-align: justify;"><strong><em>Nawiązanie współpracy pomiędzy Fraikin Polska a ING Lease Polska w zakresie oferowania klientom usługi wynajmu długoterminowego pojazdów dostawczych i ciężarowych.</em></strong></p>

>

Fraikin to europejski lider w wynajmie samochodów użytkowych i dostawczych z ponad 70-letnim doświadczeniem. Grupa Fraikin działa w 16 krajach.   Od momentu wejścia grupy Fraikin na rynek polski ING Lease jest jej partnerem biznesowym w zakresie finansowania zakupu pojazdów na wynajem.

ING Lease (Polska) Sp. z o.o. jest jedn? z największych instytucji leasingowych na polskim rynku z 20-letnim doświadczeniem. Zajmuje pozycję lidera w zakresie finansowania przedsiębiorstw w segmencie korporacyjnym. Priorytetem firmy jest indywidualne podejście do Klienta i transakcji. Profesjonalne wsparcie i jasne zasady buduj? wzajemne zaufanie i tworz? trwałe partnerstwo.  

Rozwijaj?c pakiet usług dla firm z sektora transportowego, ING Lease we współpracy z Fraikin Polska oferuje przedsiębiorcom rozwi?zanie wykraczaj?ce poza finasowanie zakupu pojazdów – wynajem długoterminowy pojazdów dostawczych i   ciężarowych.

Wynajem długoterminowy to usługa, w ramach której na określonych w umowie warunkach, przekazuje się najemcy do użytkowania pojazd a organizację jego utrzymania i serwisu w zamian za ustalone wynagrodzenie ponosi wynajmuj?cy.

Korzyści dla Klienta s? podobne jak w przypadku usług CFM (zarz?dzania flot? pojazdów osobowych). To przede wszystkim zmniejszenie poziomu ryzyka prowadzenia działalności, kompleksowa obsługa napraw i serwisu oraz optymalizacja kosztów transportu (także specjalistycznego)   w firmie.   Coraz więcej firm w Polsce korzysta z tego typu usług ceni?c sobie wygodę i bezpieczeństwo.

Kompleksowe i nowatorskie rozwi?zania oferowane przez ING Lease we współpracy z Fraikin pozwalaj? w dużym stopniu zaspokoić rosn?ce oczekiwania Klientów.

Więcej informacji o firmie Fraikin Polska na stronie: www.fraikin.pl

  

Dodatkowych informacji udziela:

Sandra Szkwarek
Marketing Manager
e-mail: sandra.szkwarek@fraikin.com
tel. (022) 445 01 32, kom.+48 607 409 230

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!