Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Firmy zmniejszają marże w warunkach osłabionego popytu

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje wolniejszy spadek bieżącej produkcji. Sprzyjało temu zmniejszenie tempa spadku napływu nowych zamówień, w tym nowych zamówień eksportowych. W przypadku zamówień eksportowych ankietowane firmy zwracają uwagę, że źródłem ich spadku są niższe zamówienia z Europy, w szczególności z Niemiec. W warunkach osłabionego popytu firmy starają się zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez obniżanie marż. Wsparcie dla takiej oceny stanowi odnotowane w lutym przyspieszenie spadku cen dóbr finalnych mimo jednoczesnego wzrostu cen dóbr pośrednich wykorzystywanych w produkcji. Jedną z przyczyn wzrostu cen dóbr pośrednich było istotne wydłużenie czasu dostaw związane z niestabilną sytuacji w rejonie Morza Czerwonego, a w konsekwencji opóźnieniami transportu towarów z krajów azjatyckich do Europy drogą morską. Z kolei dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku cen dóbr finalnych było odnotowane w lutym umocnienie złotego względem euro.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!