Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Dzisiaj poznaliśmy istotne dane z niemieckiej gospodarki

Saldo bilansu handlu zagranicznego zmniejszyło się w lipcu do 15,9 mld EUR wobec 18,8 mld EUR w czerwcu. Odnotowano spadek dynamiki eksportu (-0,9% m/m w lipcu wobec +0,2% w czerwcu) oraz wyraźny wzrost dynamiki importu 1,4% wobec -3,2%). Lipcowe dane wskazują, że niemiecki handel zagraniczny nadal pozostaje pod wpływem spowolnienia w światowej gospodarce. Czynnikiem oddziałującym w kierunku ograniczenia aktywności w światowym handlu, które dotyka niemiecki przemysł, jest dostosowanie poziomu zapasów do słabszej koniunktury. Opublikowane dzisiaj dane o bilansie handlowym są w naszej ocenie neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji. W tym tygodniu poznamy jeszcze dane z Niemiec dotyczące produkcji przemysłowej i zamówień w przemyśle.

 

ZOBACZ RAPORT W PDFIE

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!