Analizy i badania

Dziś poznamy wstępne odczyty indeksów PMI w strefie euro, Niemczech oraz Francji.

<p style="text-align: justify;">Oczekujemy, że wskaźniki dla wszystkich trzech gospodarek odnotują wzrosty, w szczególności indeks PMI dla przetwórstwa w strefie euro wzrośnie z 51,4 pkt. do 51,6 we wrześniu, co będzie trzecim miesiącem z rzędu, w którym ukształtował się on powyżej granicy 50 pkt., świadczącej o ożywieniu gospodarczym. Uważamy, że zostanie zanotowana poprawa również w sektorze usług, w związku z czym sumaryczny indeks w strefie euro wzrośnie z 51,5 pkt. do 51,7 pkt. sygnalizując tym samym umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego w III kw.</p>

>

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!