Izba

Dywersyfikacja miksu kluczowa dla stabilnej energii - relacja z panelu CCIFP podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Dziennik Gazeta Prawna zamieściła podsumowanie jednego z paneli zorganizowanych przez CCIFP na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Od powodzenia i szybkości zielonej transformacji zależy stabilność polskiego systemu energetycznego i przyszłość całej gospodarki. Aby sprostać celom energetycznym i jednocześnie kierować rozwojem w stronę zielonych inwestycji, są potrzebne współpraca międzysektorowa i wspólne poczucie odpowiedzialności za klimat.

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu przedstawiciele francuskich firm energetycznych w Polsce dyskutowali o wyzwaniach partnerstw publiczno-prywatnych w procesie zmian oraz mówili o tym, jak można je realizować, aby wzajemnie wspierać się w zielonej transformacji i maksymalnie wykorzystać potencjał biznesu w budowaniu odporności całej gospodarki. W dyskusji Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej wzięli udział Frédéric Faroche, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce, oraz Jesper Rosenkrans, dyrektor generalny TotalEnergies w Polsce.

Mniej emisji

Dla potencjalnych inwestorów kluczowym czynnikiem staje się dostęp do ekologicznych źródeł energii, co wpływa na ich decyzje dotyczące rozpoczęcia nowych projektów inwestycyjnych w naszym kraju. Jesper Rosenkrans wskazał najważniejsze zadania w tym obszarze.

– Wyzwanie, przed którym stoimy, jest globalne: potrzeba większej ilości energii przy jednoczesnej redukcji emisji. Misja ta leży u podstaw naszej działalności. Żyjemy w świecie wielu źródeł energii, a przyszłość będzie jeszcze bardziej zróżnicowana – prognozował Jesper Rosenkrans i dodał, że inwestycje mają w tym kontekście ogromne znaczenie.

– Musimy inwestować w nowe technologie energetyczne. Niedawno przejęliśmy największego producenta biogazu z 18 istniejącymi lokalizacjami i planami na 20 kolejnych do 2030 r., mając na celu sześciokrotny wzrost mocy produkcyjnych. Ilustruje to szybkie tempo, jakiemu musimy dotrzymać kroku, aby zaspokoić nasze potrzeby energetyczne w zrównoważony sposób – stwierdził. Dlatego sektor prywatny coraz mocniej stawia na innowacje i rozwiązania mające na celu przyspieszenie transformacji gospodarki.

Wspólnym celem tych działań jest dekarbonizacja. Frédéric Faroche zwrócił uwagę, że ten temat od lat mają na uwadze firmy z sektora energetycznego, i wyróżnił trzy główne kierunki działań.

– Po pierwsze, kwestia dostaw energii, czyli dokonywanie świadomych ekonomicznie i ekologicznie wyborów, jeśli chodzi o zużycie energii. Po drugie, efektywność energetyczna, która podkreśla znaczenie optymalizacji wykorzystania zasobów w celu zmniejszenia ilości odpadów i emisji. Po trzecie, wyzwaniem jest przejście na czyste paliwa – zauważył Frédéric Faroche. – Dekarbonizacja, w tym kontekście, konfrontuje się z barierą wydatków kapitałowych. Przejście na czyste źródła energii wiąże się ze znacznymi inwestycjami początkowymi.

Korzystne połączenie

Omawiając polski koszyk energetyczny, Jesper Rosenkrans podkreślił istotną rolę przedsięwzięć offshore, zwłaszcza w odniesieniu do zwiększania potencjału energetycznego. W tym celu firma ma ambicje, by przyczynić się do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

– Morska energetyka wiatrowa jest bardzo ważnym elementem miksu energetycznego. Jest to szczególnie ważne ze względu na sam potencjał energetyczny – rozwój polskiej morskiej energetyki wiatrowej zapewni prąd milionom polskich domów. Polska jest strategicznie ważnym krajem dla TotalEnergies i jesteśmy gotowi współpracować z polskimi firmami, dzielić się naszą wiedzą i praktycznym doświadczeniem, aby wspólnie przyczyniać się do polskiej transformacji energetycznej – mówił przedstawiciel TotalEnergies.

Z tą opinią zgodził się Frédéric Faroche.

– Sensowne jest dążenie do zróżnicowanego zestawu zielonych technologii, by osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Energia wiatrowa, wraz z energią jądrową, wydaje się być kluczowym elementem tej mieszanki. Z naszej perspektywy widzimy, że połączenie energii słonecznej (PV), wiatrowej, wodnej i potencjalnie jądrowej odgrywa kluczową rolę w produkcji zielonych obligacji, które przyczynią się do rozwoju naszego systemu energetycznego. Przyszłość, w mojej opinii, to połączenie źródeł odnawialnych i energii jądrowej – zadeklarował dyrektor generalny Grupy Veolia.

Jednak, by tak się stało, niezbędne są decyzje na szczeblu regulatorów rynku, które pozwolą na stabilizację systemu energetycznego w Europie.

– Potrzebujemy jasnego, spójnego i długoterminowego kierunku, ponieważ częste zmiany polityki mogą utrudniać inwestycje. Ponadto stabilne i przewidywalne regulacje są niezbędne do stworzenia atrakcyjnego środowiska inwestycyjnego – zauważył Frédéric Faroche.

Potrzeba współpracy

– W kontekście multienergetycznej przyszłości widzimy wiele możliwości współpracy pomiędzy branżą energetyczną, a TotalEnergies jest zaangażowanym partnerem, którego ambicją jest przyspieszenie transformacji energetycznej – wspólnie ze społeczeństwem – zaznaczył Jesper Rosenkrans.

– Podsumowując, potrzebujemy dywersyfikacji miksu zielonej energii, stabilnych regulacji i efektywnej współpracy między przedsiębiorstwami i podmiotami rządowymi. Ale też „Sobriete energetique”, czyli odpowiedzialnego korzystania z energii na co dzień – podsumował Frédéric Faroche.

Artykuł został opublikowany 19.09.2023 na portalu forsal.pl oraz w Dzienniku Gazecie Prawnej. 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!