Analizy i badania

Decyzja Moody’s pozytywna dla cen obligacji

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,524 (spadek o 1pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,178 (spadek o 7pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,996 (spadek o 8pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień utrzymywał się spadek rentowności polskich obligacji widoczny szczególnie na długim końcu krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Wzrost cen polskiego długu miał miejsce mimo utrzymuj?cej się niepewności zwi?zanej z pi?tkow? decyzj? agencji Moody’s dotycz?c? ratingu Polski. W naszej ocenie wynikało to częściowo z atrakcyjnych dla inwestorów cen obligacji, które sprzyjały wzrostowi popytu. Wsparcie dla takiej oceny stanowi zmniejszenie spreadów pomiędzy polskimi obligacjami a obligacjami rynków bazowych. Jednocześnie ceny polskich obligacji na krótkim końcu krzywej przez większ? część tygodnia były relatywnie stabilne, co wskazuje, że wzrost popytu na polski dług pochodził najprawdopodobniej ze strony inwestorów zagranicznych. Ich udział w rynku polskiego długu jest bowiem najwyższy w przypadku obligacji o dłuższych terminach zapadalności. Pi?tkowa decyzja agencji Moody’s o pozostawieniu ratingu Polski na niezmienionym poziomie przy jednoczesnym obniżeniu jego perspektywy z neutralnej do negatywnej (patrz powyżej) ogłoszona została po zamknięciu rynku.

Uważamy, że scenariusz obniżki ratingu przez Moody’s był w pewnym stopniu uwzględniony w cenach polskiego długu, dlatego w tym tygodniu oczekujemy spadku rentowności polskich obligacji szczególnie na długim końcu krzywej w reakcji na decyzję Moody’s. W centrum uwagi rynku będzie również środowa publikacja Minutes z kwietniowego posiedzenia FOMC, która może oddziaływać w kierunku wzrostu zmienności cen polskiego długu. Liczne odczyty z USA (produkcja przemysłowa, rozpoczęte budowy domów, pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz indeksy Philadelphia FED i NY Empire State) pozostan? w cieniu środowej publikacji Minutes, dlatego reakcja rynku na te dane będzie w naszej ocenie ograniczona. W kierunku wzrostu cen polskich obligacji mog? oddziaływać czwartkowe odczyty krajowej produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw będ? naszym zdaniem neutralne dla rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!