Analizy i badania

Dane ze sfery realnej amerykańskiej gospodarki

<p style="text-align: justify;">Sprzedaż detaliczna zwiększyła się w czerwcu do 0,4% m/m, czyli tyle samo co w maju. Po wyłączeniu sprzedaży samochodów wyniosła ona 0,2% m/m wobec 0,5% w maju. Wzrost odnotowała także produkcja przemysłowa, która zwiększyła się o 0,2% m/m w czerwcu wobec 0,5% w maju.</p>

>

Na uwagę zasługuje także utrzymuj?cy się wysoki poziom wykorzystania mocy produkcyjnych (79,1% w czerwcu), co wskazuje, iż amerykańskie przedsiębiorstwa chc?c utrzymać wzrost produkcji, w najbliższym czasie będ? zmuszone do zwiększenia nakładów na środki trwałe. W ubiegłym tygodniu napłynęły także nieco słabsze dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. Liczba rozpoczętych budów zmniejszyła się w czerwcu do 893 tys. wobec 985 tys. w maju, a liczba nowych pozwoleń na budowę spadła do 963 tys. wobec 1005 tys. w maju. Dane wskazuj? zatem, iż pomimo ostatnich pozytywnych sygnałów z amerykańskiego rynku nieruchomości, widoczne na nim ożywienie jest nieregularne. W ubiegłym tygodniu napłynęły także wyniki badań koniunktury w USA. Indeks NY Empire State zwiększył się w lipcu do 25,6 pkt. wobec 19,28 pkt. w czerwcu, a indeks Philadelphia FED wzrósł do 23,9 pkt. w lipcu wobec 17,8 pkt. w czerwcu, wskazuj?c tym samym na poprawę koniunktury w amerykańskim przetwórstwie. Lekkie pogorszenie nastrojów amerykańskich konsumentów zasygnalizował natomiast wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan, który wyniósł w lipcu 81,3 pkt. wobec 82,5 pkt. w czerwcu. Mieszany obraz realnej sfery amerykańskiej gospodarki jest spójny z naszym scenariuszem, zgodnie z którym FED w październiku zakończy program QE3, a stopa funduszy federalnych zostanie podniesiona najwcześniej w II poł. 2015. r.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!