Analizy i badania

Dane z USA mogą osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3687 (umocnienie złotego o 0,2%). </p>

>

W poniedziałek na otwarciu mieliśmy do czynienia z podwyższon? zmienności? kursu złotego, a w dalszej części dnia doszło do jego umocnienia. Aprecjacji złotego sprzyjały ogłoszone w pi?tek dwa tygodnie temu decyzje agencji ratingowych Fitch i Moody’s o utrzymaniu dotychczasowej oceny wiarygodności kredytowej Polski. We wtorek złoty nadal zyskiwał na wartości, co w znacznym stopniu wynikało z obniżenia globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej spadkiem indeksu VIX. W środę doszło do przejściowego osłabienia złotego. Z uwagi na brak ważnych wydarzeń oraz publikacji makroekonomicznych tego dnia, jego przejściowa deprecjacja miała najprawdopodobniej charakter transakcyjny. Wsparcie dla takiej ceny stanowi fakt, iż została ona odnotowana również w przypadku części innych walut rynków wschodz?cych. W czwartek, z uwagi na posiedzenie EBC, kurs złotego charakteryzował się podwyższon? zmienności?. W pi?tek kurs polskiej waluty był stabilny, a opublikowane z nocy z czwartku na pi?tek dane o PKB w Chinach miały ograniczony wpływ na rynek.

Pi?tkowe przemówienie inauguracyjne D. Trumpa (patrz wyżej) nie powinno mieć naszym zdaniem istotnego wpływ na kurs polskiej waluty. Istotne dla kursu złotego będ? pi?tkowe, wstępne dane nt. zamówień na dobra trwałe w USA, które w przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu prognozy będ? oddziaływać w kierunku osłabienia kursu złotego. Sumaryczny wpływ pozostałych danych z USA (wstępny PKB w IV kw., sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) na kurs złotego będzie naszym zdaniem ograniczony. Uważamy, że neutralne dla polskiej waluty będ? również dzisiejsze publikacje indeksów PMI w najważniejszych europejskich gospodarkach oraz środowy indeks Ifo dla Niemiec.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!