Analizy i badania

Dane z amerykańskiego rynku pracy mogą osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2273 (osłabienie złotego o 0,6%).</p>

>

W poniedziałek rano złoty umocnił się wraz z innymi walutami regionu, co zwi?zane było ze spadkiem ryzyka politycznego w Grecji po publikacji wstępnych wyników wyborów parlamentarnych (por. MAKROmapa z 21.09.2015), a także wzrostem oczekiwań inwestorów na wydłużenie Rozszerzonego Programu Skupu Aktywów prowadzonego przez EBC. We wtorek złoty, podobnie jak inne waluty regionu zacz?ł tracić na wartości pozostaj?c w trendzie deprecjacyjnym do czwartku. W kierunku osłabienia złotego oddziaływał wzrost oczekiwań uczestników rynku na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki monetarnej przez FED oraz zwiększenie obaw o skalę spowolnienia w chińskiej gospodarce, po publikacji słabszego od oczekiwań indeksu PMI dla chińskiego przetwórstwa. W pi?tek doszło do przejściowego umocnienia złotego. Niemniej jednak w dalszej części dnia polska waluta ponownie zaczęła tracić na wartości, co zwi?zane było z rosn?cymi oczekiwaniami uczestników rynku na podwyżki stóp w USA.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kursu złotego będzie pi?tkowa publikacja danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej prognozy, dane mog? oddziaływań w kierunku osłabienia złotego. Do deprecjacji polskiej waluty mog? przyczynić się również krajowe wstępne dane nt. inflacji oraz indeks PMI w polskim przetwórstwie. W kierunku umocnienia złotego będzie w naszej ocenie oddziaływań natomiast wstępny odczyt inflacji w strefie euro, który może nasilić oczekiwania rynku na dalsze łagodzenie polityki monetarnej przez EBC. Pozostałe dane (amerykańskie indeksy Conference Board oraz ISM w przetwórstwie) nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? inwestorów.   

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!