Analizy i badania

Dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA negatywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2121 (umocnienie złotego o 0,3%).</p>

>

W poniedziałek kurs złotego charakteryzował się podwyższon? zmienności?, co zwi?zane było z wyprzedaż? na światowym rynku finansowym spowodowan? załamaniem na chińskich giełdach. Po południu kurs EURPLN osi?gn?ł swoje lokalne maksimum przekraczaj?c poziom 4,26. We wtorek mieliśmy do czynienia z przejściowym umocnieniem złotego w reakcji na decyzję Ludowego Banku Chin o obniżeniu stóp procentowych. W dalszej części dnia złoty jednak tracił na wartości, w kierunku czego oddziaływał wyraźnie wyższy od oczekiwań odczyt indeksu Conference Board. W środę złoty łagodnie się umacniał w wyniku spadku światowej awersji do ryzyka, dodatkowo wspierany przez gołębi? wypowiedź członka FED W. Dudleya (patrz powyżej), która obniżyła oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp na wrześniowym posiedzeniu FED. W czwartek rano kurs EURPLN kontynuował spadki, niemniej jednak w drugiej części dnia nast?piła korekta. Osłabienie złotego było wspierane przez wyższy od konsensusu rynkowego odczyt drugiego szacunku amerykańskiego PKB, który zwiększył oczekiwania rynku na podwyżki stóp w USA. W pi?tek kurs złotego, podobnie jak kursy innych walut rynków wschodz?cych charakteryzował się podwyższon? zmienności?, co zwi?zane było z licznymi publikacjami finalnych odczytów PKB w europejskich gospodarkach.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kursu złotego będzie pi?tkowa publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy. W przypadku realizacji naszej prognozy zakładaj?cej wyższy od konsensusu rynkowego wzrost zatrudnienia oczekujemy osłabienia złotego. Lekko negatywne dla złotego będ? również pozostałe odczyty z USA (indeksy ISM w przetwórstwie i poza przetwórstwem). W kierunku umocnienia polskiej waluty może oddziaływać natomiast oczekiwany przez nas gołębi wydźwięk czwartkowej konferencji po posiedzeniu EBC. Podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty oczekujemy natomiast podczas środowej konferencji prasowej po posiedzeniu RPP. Wtorkowy odczyt indeksu PMI w polskim przetwórstwie, w przypadku realizacji naszej prognozy będzie lekko negatywny dla złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!