Analizy i badania

Dane o sprzedaży detalicznej mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do  4,2998(umocnienie złotego o 0,2%).</p>

>

Z   uwagi   na   ubogi kalendarz   wydarzeń makroekonomicznych   kurs   EURPLN   charakteryzował   się   w   ubiegłym tygodniu relatywnie nisk? zmienności? kształtuj?c się w przedziale 4,29 –4,32. Pozostawał on pod wpływem nastrojów zwi?zanych z ryzykiem politycznym we Włoszech oraz wyprzedaż? na głównych światowych giełdach (w USA, Azji oraz Europie). Pi?tkowa decyzje agencji S&P oraz Fitch dotycz?ce aktualizacji polskiego   ratingu   zostały ogłoszone po zamknięciu europejskich rynków, tym samym nie miały one wpływu   na   kurs   złotego.W   ubiegłym   tygodniu   złoty   umocnił   się   również   względem   dolara amerykańskiego (o 0,5%),franka szwajcarskiego (o 0,5%)oraz funta brytyjskiego (o 0,2%).

Pi?tkowa podwyżka ratingu Polski przez agencję S&P będzie oddziaływała w kierunku umocnienia kursu złotego   w   najbliższych   dniach. Negatywny   dla   kursu   złotego   będzie natomiast brak   postępów   w negocjacjach dotycz?cego warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (patrz powyżej). W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na pi?tek publikacja danych o sprzedaży detalicznej w Polsce. W przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy dane mog? oddziaływać w kierunku lekkiego umocnienia złotego. Pozostałe krajowe   dane   (inflacja,   produkcja przemysłowa, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bilans płatniczy) będ? w naszej ocenie neutralne dla kursu polskiej waluty. W kierunku podwyższonej zmienności na rynku może oddziaływać natomiast publikacja Minutes z wrześniowego posiedzenia FOMC. Dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym) oraz Chin (PKB, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inwestycje w aglomeracjach miejskich) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!