Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane o produkcji przemysłowej i PKB w Polsce w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 0,27 (wzrost o 5pb), 5-letnie obniżyły się do 0,65 (spadek o 1pb), a 10-letnie wyniosły 1,19 (brak zmiany). Przez cały ubiegły tydzień stawki IRS charakteryzowały się bardzo niską na tle ostatnich tygodni zmiennością. Publikacje krajowych danych oraz posiedzenie EBC, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, nie miały istotnego wpływu na krzywą dochodowości. W środę NBP przeprowadził operację outright buy skupując obligacje skarbu państwa (565 mln PLN) oraz obligacje PFR (929 mln PLN). Tym samym do tej pory NBP w ramach w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku skupił obligacje o łącznej wartości 108,2 mld PLN. Operacja ze względu na swoje relatywnie niewielkie rozmiary nie miała istotnego wpływu na rynek. Z kolei w piątek odbyła się aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 3- ,5- , 9- i 10- letnich terminach zapadalności za łącznie 8,0 mld PLN przy popycie równym 15,6 mld PLN. Aukcja nie miała znaczącego wpływu na krzywą.

W tym tygodniu kluczowe dla stawek IRS będą dane z Polski (produkcja przemysłowa, PKB). W przypadku realizacji naszych prognoz dane o produkcji przemysłowej będą oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS na krótkim końcu krzywej dochodowości, podczas gdy przeciwny wpływ będą miały dane o PKB. Do zwiększenia stawek IRS mogą przyczynić się również wstępne dane o inflacji w Niemczech. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych z USA (wstępny szacunek PKB, liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, zamówienia na dobra trwałe, indeks Conference Board oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan), Niemiec (PKB, indeks Ifo), a także posiedzenie FOMC będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!