Aktualności firm stowarzyszonych

Dane o PKB w Polsce i strefie euro negatywne dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2571 (osłabienie złotego o 0,4%). Na początku zeszłego tygodnia doszło do nieznacznego umocnienia złotego względem euro. Była to korekta po obserwowanym dwa tygodnie temu osłabieniu kursu polskiej waluty. W kolejnych dniach kurs EURPLN powrócił do trendu wzrostowego, czemu sprzyjała zwiększona globalna awersja do ryzyka odzwierciedlana podwyższonym indeksem VIX. Publikacje licznych krajowych danych nie miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. W piątek mieliśmy do czynienia z podwyższoną zmiennością kursu złotego, której sprzyjała publikacja wstępnych indeksów PMI dla strefy euro.

W zeszłym tygodniu, podobnie jak dwa tygodnie temu, kurs EURUSD pozostawał w trendzie spadkowym. W czwartek dodatkowym czynnikiem sprzyjającym osłabieniu euro względem dolara był lekko gołębi – w ocenie inwestorów – wydźwięk konferencji po posiedzeniu EBC. W ubiegłym tygodniu obserwowana była dalsza aprecjacja franka szwajcarskiego. Osłabieniu euro względem franka szwajcarskiego sprzyja perspektywa dalszego łagodzenia polityki monetarnej przez EBC. W ostatnim czasie czynnikiem oddziałującym w kierunku umocnienia franka szwajcarskiego jest również decyzja Departamentu Skarbu USA sprzed dwóch tygodniu o dodaniu Szwajcarii do swojej listy obserwacyjnej krajów manipulujących kursem walutowym. Część inwestorów może postrzegać to jako wzrost prawdopodobieństwa ograniczenia interwencji walutowych przez SNB w przyszłości. W efekcie mogą oni w tej sytuacji grać na dalsze umocnienie franka szwajcarskiego. W ubiegłym tygodniu pojawiły się dane wskazujące, że mimo wpisania na listę obserwacyjną SNB zwiększył skalę interwencji na rynku walutowym. Choć ich publikacja doprowadziła do lekkiego osłabienia franka szwajcarskiego to nie zdołała ona trwale odwrócić obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu EURCHF.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą dane nt. PKB w Polsce i w strefie euro. Uważamy, że mogą one doprowadzić do osłabienia kursu polskiej waluty. Dane z USA (pierwszy szacunek PKB w IV kw., indeks Conference Board i finalny indeks Uniwersytetu Michigan), wstępna inflacja w strefie euro, indeks CFLP PMI dla chińskiego przetwórstwa oraz indeks Ifo dla Niemiec nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek walutowy. Neutralne dla złotego będzie również posiedzenie FOMC. Uwaga inwestorów skupiona będzie skupiona natomiast na posiedzeniu Banku Anglii. W przypadku realizacji naszego scenariusza zakładającego obniżkę stóp procentowych w Wielkiej Brytanii możemy mieć do czynienia z osłabieniem funta brytyjskiego względem euro. W tym tygodniu podwyższonej awersji do ryzyka na rynku walutowym mogą sprzyjać obawy o wpływ rozprzestrzeniania się wirusa 2019-nCoV na aktywność gospodarczą w Chinach. Wyższa niepewność na rynkach może oddziaływać w kierunku osłabienia złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!