Analizy i badania

Czym rózni się iloraz inteligencji od inteligencji emocjolanej

>

Wysoki współczynnik IQ (ilorazu inteligencji) ł?czy się zazwyczaj z niezwykłymi osi?gnięciami umysłowymi, takimi na przykład jak zdobycie wysokiego tytułu naukowego. Rzeczywiście, współczynnik IQ ma wiele wspólnego z sukcesami w szkole i na studiach. Od niego zależy również nasza umiejętność liczenia, konstruowania planów, przyjmowania wiedzy, ł?czenia ze sob? faktów i wiadomości. Człowieka inteligentnego można poznać po tym, że w wyniku jego działania powstaje coś zupełnie nowego albo że potrafi znaleźć rozwi?zania problemów, których wcześniej nie potrafił rozwi?zać.

IQ, czyli myślenie racjonalne

IQ dotyczy przede wszystkim naszej świadomości, sfery myśli- występuje na przykład wtedy, gdy handlarz zastanawia się   nad kalkulacj? kosztów, ale również wtedy, gdy filozof pogr?żony jest w rozważaniach na temat sensu ludzkiego życia. Naukowcy nazywaj? również tę zdolność „racjonalności? poznawcz?”. Jest ona bardzo ściśle zwi?zana ze stanem naszej świadomości, której myśli łatwo potrafimy ujmować w słowa. Inteligencja poznawcza znajduje oczywiście swoje zastosowanie także w życiu codziennym- chociażby podczas cotygodniowych zakupów za określona kwotę, programowaniu tabletek arkusza kalkulacyjnego lub szukaniu najlepszej drogi wyjazdu z ciasnego miejsca parkingowego.

Jednoczesne słuchanie głosu rozs?dku i uczuć?

Emocje przez długi czas uważane były za przeciwieństwo inteligencji. Tymczasem naukowcy doszli do zgoła odmiennego wniosku- istnieje inteligencja emocjonalna, która ręka w rękę idzie z inteligencj? poznawcz?. Zatem ostre przeciwstawianie sobie uczuć i racjonalnego myślenia okazuje się być poważnym błędem. Poza tym, emocje również mog? być racjonalne. Robert K. Cooper i AymanSawaf napisali w swojej ksi?żce ”EQ. Inteligencja emocjonalna dla managera”: „Inteligencja emocjonalna jest zdolności? odczuwania, rozumienia i używaj? siły i instynktu uczuć jako źródła ludzkiej energii, siły oddziaływania, informacji i ł?czności ze światem.” Wysoki współczynnik EQ oznacza również poważne traktowanie uczuć własnych i innych ludzi oraz próbę ich zrozumienia.

EQ, czyli umiejętne podejście do własnych uczuć

Wyrażanie swoich uczuć bez względu na własn? sytuację nie ma zbyt wiele wspólnego z inteligencja emocjonaln?- niezależnie od tego, czy chodzi o niepohamowany gniew, czy introwertyczn? skłonność do odczuwania świata. Jest wręcz przeciwnie: Daniel Goleman pisze w swoim bestsellerze „Inteligencja emocjonalna”, że wysoki wskaźnik EQ oznacza co prawda poważne traktowanie swoich uczuć, lecz także umiejętność zachowania ich dla siebie. Człowiek jest w stanie kierować swoimi uczuciami i przejmować za nie odpowiedzialność.

Podsumowuj?c:

Oznak? inteligencji emocjonalnej jest wysoka zdolność panowania nad samym sob? oraz intuicyjna umiejętność okazywania swoich uczuć i poddawania się ich wpływowi we właściwym czasie. Nie oznacza to wcale konieczności tłumienia, powstrzymywania czy ukrywania swojej impulsywności czy uczyć. Stan ten można porównać do rzeki, która pomimo wartkiego pr?du nie spiętrza się ani nie występuje z brzegów, lecz trzyma si swojej drogi w korycie. Jeśli niespodziewanie pojawi się w niej zbyt dużo wody, rzeka próbuje j? pochłon?ć i powrócić do stanu równowagi.  

Źródło: „30 minut z inteligencja emocjonaln?” JörgWurzer

***

Od 30 lat SIGMUND specjalizuje się w testach osobowości oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, zarz?dzania i rozwijania talentów.

Od  1985, SIGMUND ł?czy grupę ekspertów z wielu obszarów zawodowych z zakresu Zasobów Ludzkich oraz Zarz?dzania: psychologów, informatyków i statystyków, którzy dziel? się swoj? wiedz? i doświadczeniem w celu dalszego rozwoju i opracowania oferty handlowej  dotycz?cej narzędzi ewaluacji postaw i zachowań w sytuacji zawodowej.

Dzięki naszym narzędziom, klienci rekrutuj? efektywniej, rozwijaj? skuteczniej posiadane zasoby ludzkie, zwiększaj?c w ten sposób produktywność i wyniki w przedsiębiorstwie.

Kontakt:

Agnieszka Ciećwierz
Partner
Tel. 666384540
agnieszka.ciecwierz@sigmund.net

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!